VFX - Visuelle effekter - 2 år - nettkursKursarrangør: Noroff Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 år
Pris: 35.000 pr semester
Neste kurs: 03.03.2020 | Vis alle kursdatoer

Ønsker du å jobbe med visuelle effekter i film og TV? I dette studiet lærer du å jobbe profesjonelt med VFX innen 3D, animasjon, rotoscoping, tracking, retusjering og compositing.

Visuelle effekter, eller VFX, handler om å skape levende bilder digitalt. Dette toårige studieprogrammet egner seg for deg som ønsker å arbeide profesjonelt med visuelle effekter – nasjonalt eller internasjonalt. Studentene kan etter utdanningen arbeide innen en rekke visuelle produksjonsmiljøer, både som selvstendig næringsdrivende eller som ansatt i et produksjonsselskap.

Studiet er utarbeidet i tett relasjon til VFX-bransjen i Norge, og Storyline Studios er en av bidragsyterne.

Forbereder deg til jobb
Studiet fokuserer på praktisk, teknisk og skapende kompetanse relatert til et aktivt utøvende yrkesliv i bransjen. Undervisningen starter på grunnleggende nivå, og det er ikke behov for spesialisert utdanning utover det formelle opptakskravet. Etter endt utdanning har hver enkel student opparbeidet seg en sterk VFX-portefølje.

Visuell komposisjon og compositing
Profesjonelt arbeid med visuelle effekter krever et godt øye for visuell komposisjon. Studiet starter med bygge ferdigheter innen visuell forståelse. Videre får studentene innføring i 3D-verktøy, modellering, skulpturering, teksturering, 3D-lyssetting og rendering. Deretter får du en innføring i animasjon, for å kunne skape troverdige bevegelser.

Compositing fokuserer på teknikker for sammensetning av elementer til en helhetlige visuelle komposisjoner. Studentene får kunnskap om lagdeling, maskering og fargerom, slik at det ferdige sluttprodukter fremstår som en sømløs helhet. Studentene introduseres for filmteknikk, fotografi, bruk av greenscreen og kameratekniske funksjoner, slik at du som VFX-spesialist kan gi føringer under en filminnspilling for å oppnå best mulig grunnmateriell.

Troverdige gjengivelser
Studentene får innføring i matte og rotoscoping og hvordan disse brukes i VFX-sammenheng. I ferdigstillingsprosessen må filmmateriellet renses for uønskede og forstyrrende elementene gjennom retusjering.

Ved bruk av effektanimasjon og simulering lærer du å gi en troverdig gjengivelse av naturlige fenomener. Studentene lærer å lage partikkelsystemer, strukturer, stoff, væsker, crowd-simulering og andre dynamiske elementer. Mattepaints tar for seg gjengivelse av imaginære- og eksisterende omgivelser, objekter, karakterer og naturfenomener.

Hensikten med studiet er at du skal kunne gå rett i jobb som VFX-artist. Studentene får derfor et dypere innblikk i hvordan VFX-bransjen fungerer. Flere av våre studenter vil også starte egne selskaper etter endt utdanning, og her står utøvende entreprenørskap innen fagfeltet sentralt.

Mål for studiet
Studiet lærer deg å planlegge og gjennomføre VFX-produksjoner, både alene og i team. Når du er ferdig utdannet har du opparbeidet deg en sterk VFX-portefølje, som blir nyttig ved fremtidig jobbsøking eller som selvstendig næringsdrivende.


Målgruppe for kurset:
Film- og TV-produksjon er en praktisk rettet og intensivt utdanning for deg som ønsker å bruke film og video som fortellerverktøy.

Formelt opptakskrav:
Bestått treårig videregående opplæring. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse