VEKS-fag - nettkursKursarrangør: Tunsberg Medisinske Skole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 3750

Vi tilbyr nettkurs i VEKS-fag. VEKS-fag har fokus på de teoretiske aspektene innen vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og samfunnsmedisin. VEKS-fag skal gi studenten gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innenfor både vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnsmedisin.

Gjennom teoretiske og praktiske øvelser skal du utvikle modenhet, forståelse og evne til refleksjon. Dette gjelder både i forhold til din egen rolle som behandler og i forhold til samfunnet og myndigheter. Innholdet i studiet er laget for og spesielt tilpasset naturterapeuter. Det er lagt vekt på konkrete eksempler og case-oppgaver for å tydeliggjøre faginnholdet.

Innhold:
Tema 1 - Samfunnslære:
Emnet gir en innføring i viktige sider ved velferdsstatens oppbygning med vekt på helsevesenet. De juridiske emnene gir innsikt i lovverk og forskrifter som er relevante for naturterapeuter. Emnet gir en grundig gjennomgang av Lov om alternativ behandling av sykdom og tilliggende forskrifter.

Tema 2 - Etikk:
Emnet tar opp teorier om etikk og moral. De viktigste verdiene som terapeuter bør grunne sitt virke på blir gjennomgått. Videre dekkes yrkesetiske emner, herunder etiske retningslinjer og de etiske pliktene som gjelder for naturterapeuter. Det gis en innføring i systematisk refleksjon i møte med etiske utfordringer og dilemmaer som en kan dra nytte av i egen praksis.

Tema 3 - Kommunikasjon:
Emnet tar opp kommunikasjon og dialog, kroppsspråk og nonverbal kommunikasjon, aktiv lytting, empati, relasjoner og relasjonsbygging samt kommunikasjon i grupper og tverrkulturell kommunikasjon.

Tema 4 - Vitenskapslære:
Emnet tar opp noe idéhistorie som gir forståelse av paradigmer i vitenskapens utvikling, forståelse av hva kunnskap er og hvordan kunnskap blir til. Du lærer hva relevant forskningsbasert kunnskap er, samt kildekritikk. Emnet dekker også forholdet mellom viten og tro.

Undervisning:
Undervisningen foregår gjennom nettskolen. Der får du tilgang til artikler, studieveiledning, oppgaver, diskusjoner, repetisjoner, ulike internett-ressurser og videoforelesninger. VEKS-fag er et deltidsstudium hvor det anbefales at studenten arbeider i 3 - 4 timer pr uke slik at den totale studietiden blir ca 50 timer. Studenten har tilgang til nettskolen i 6 måneder. Det er også mulighet å forlenge studiet og bruke lengre tid ved behov.

Målgruppe for kurset:
Faget er ikke knyttet direkte opp mot noen bestemt terapeututdanning, men passer for studenter fra alle naturmedisinske retninger. Studiet er åpent for alle.

Utenlandske søkere:
Studiet har en del utenlandske søkere. Alle fagartikler er på norsk og krever altså normalt gode norskkunnskaper. Innsendingsoppgavene kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Svar fra faglærer er på enten norsk eller engelsk.

Eksamen/sertifisering:
For å bestå studiet og få vitnemål, må studenten levere og få bestått på 4 innsendingsoppgaver og 4 quizoppgaver.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
«Tusen hjertelig takk for nettskolen og en superb lærer, Lars Gunnar Lingås! Selv om jeg hadde noe kunnskap fra bachelor og masterstudier i mitt hjemland, var dette kurset en supergod idé for å bli kjent med norsk Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn. Jeg er så glad for å kunne være student igjen :)»
- Simona Balcaitiene, Fysioterpeut og massasjeterapeut

«Det har vært en god prosess og godt samarbeid med skolen hele veien. Raske og bra tilbakemeldinger om det var noe jeg lurte på. Læreren rettet oppgavene meget raskt med tilbakemeldinger. Supert å ta studiet digitalt, kunne sette seg ned når en har anledning. Gode digitale forelesninger. Dette studie var meget godt bygget opp med de grunnleggende emner i lov og forskrifter, velferdsstatenes historie, etikk, moral og refleksjon om etiske utfordringer. Hvor du selv kommer med egne refleksjoner om hva som en kan møte og hvordan det kan være lurt å handle. Grunnleggende og bevisstgjørende kommunikasjon og relasjonsbygging, og ikke minst forventningsavklaringer. Det som begeistret meg veldig var det siste emnet om forståelse av paradigmer i vitenskapens utvikling og forståelsen av å lese forskningsrapporter kritisk. Jeg leste flere forskningsrapporter innenfor mitt emne som jeg vil bruke i min virksomhet med pasienter og samarbeidspartnere. Jeg vil på det sterkeste anbefale dette studie for de som ønsker å jobbe innenfor naturterapi, veldig lærerikt og gode oppgaver. Det er overkommelig å gjennomføre selv med full jobb ved siden av, men du må jobbe med stoffet. Vil også anbefale at du leser studieteknikken til hvert emne. Tusen takk. »
- Tone Elisabeth Wierød, Student akupunktur

«Terningkast 6 til dette VEKS-fagkurset og lærer Lars Gunnar Lingås! Dette er en super måte å studere på. Pensum, quiz og oppgaver er spennende og rett på sak. Jeg har lært mye, fått aha-opplevelser, rask tilbakemelding og god støtte underveis. Lars Gunnar er en unik, vis og fantastisk lærer! Jeg anbefaler han og kurset på det varmeste. »
- Tonje Alida Parsons