Utnytt Microsoft Excel i ProsjektarbeidKursarrangør: Glasspaper AS
Sted: Oslo, Helsfyr
Oslo
Kursadresse: Brynsveien 12, 0667 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 8.990

Vi tilbyr kurs i utnytt Microsoft Excel i Prosjektarbeid. Lær hvordan du kan utnytte Excel som et støtteverktøy i forbindelse med prosjekter. Kurset er rettet mot Excel 2013 / 2016.

I dette kurset ligger hovedfokus på følgende områder:
• Grunnleggende forståelse for prosjektstyring med MS Excel som støtteverktøy
• Prosjektstyring basert på prinsipper fra PMI (Project Management Institute)
• Avansert bruk av Excel med lister, filtrering, validering, disposisjon og betinget formatering
• Bruk av hyperkoblinger og integrasjon med andre programmer


Program:

Dag 1)
• Om prosjektstyring og bruk av IT-systemer
• Introduksjon av Glasspapers Prosjektveiviser
• Administrativ bruk av Excel
• Lister og tabeller, Validering, Disposisjon, Avansert formatering, Filtrering og frysing av celler, Betinget formatering og gantt-diagrammer, Bruk av hyperkoblinger, Bruk av grafikk.

Dag 2)
• Initiering av prosjekter
• Excel som informasjonsinnsamler og beslutningsstøtte
• Planlegging: WBS og definering av scope (omfang), Ressurs- og tidsplanlegging, Risikoplanlegging, Kvalitetsplanlegging, Interessenthåndtering og kommunikasjonsplanlegging, Økonomiplanlegging og budsjettering.
• Oppfølging og rapportering: Betinget formatering og trafikklys-systemer, Økonomioppfølging, Endringshåndtering, Problemsporing (Issue Tracking).
• Avslutning av prosjekter & bruk av Excel som støtte for evaluering

Målgruppe for kurset

Prosjektledere, linjeledere, prosjektdeltakere, prosjektadministratorer og sekretærer

Forkunnskaper:
• Microsoft Windows og Office. Grunnleggende kunnskap om MS Excel

Kursmateriell

På dette kurset må deltakerne bringe med egen pc med Excel installert, dersom du ikke har mulighet til dette, må du gi beskjed snarlig. Kursavgiften inkluderer øvelsesoppgaver, lunsj, kaffe og kjeks.

Eksamen / sertifisering

Det er ingen sertifisering knyttet opp mot dette kurset