Ufrivillig skolefravær 2023 - webinarKursarrangør: Fagfokus AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 2.400

Vi tilbyr konferanse om ufrivillig skolefravær 2023 som webinar. En konferanse om problematisk skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen. Årets konferanse arrangeres i samarbeid mellom Fagfokus og Gnist skoleutvikling,

Litt om konferansen:
Vi har samlet dyktige foredragsholdere som vil gi oppdatert og nyttig kunnskap om skolefraværs-tematikken. En motsats til fravær er å skape gode og inkluderende fellesskap. Vi ønsker at du som deltaker skal få oppleve dette gjennom vår todagers konferanse. Vi vil legge til rette for inspirerende erfaringsdeling, nettverksbygging og mulighet for stor deltakeraktivitet. Vi håper du får påfyll av ny kunnskap fra våre dyktige foredragsholdere, inspirasjon fra dine med-deltakere, og kjenne på fellesskapets betydning. Jørgen Moltubak og Sara Eline Eide, fra Gnist skoleutvikling, vil lede dere gjennom konferansen.

Etter konferansen skal du:
• Være tryggere, og ha mer overskudd i egen jobb
• Være klart dyktigere til å hjelpe elever som sliter

Program dag 1:
kl 10:15 - 10:30 Velkommen på skolekonferanse:
Velkommen til konstruktive og spennende dager om problematisk skolefravær. De engasjerte skolekapasitetene Jørgen Moltubak og Sara Eline Eide har ansvar for å lose oss gjennom to dager med skolefaglig samvær. Målet med dagene er å gi inspirasjon til gode og inkluderende fellesskap for elevene, og hjelpe oss skoleansatte med praktiske verktøy.
- Jørgen Moltubak, Forfatter, lektor og kursholder
- Sara Eline Eide, Forfatter, kurs- og foredragsholder

kl 10:30 - 11:30 Med jussen som rekkverk:
Fraværsproblematikk er en del av skoleledelsens hverdag, og utløser spørsmål og problemstillinger innenfor skolers handlingsrom og juridiske muligheter og begrensninger. Hvilket handlingsrom har skolen i saker som dreier seg om bekymringsfullt skolefravær? Kan skolen ta i bruk redusert plan for en elev over tid? Kan skole, hjem og eksterne, som f. eks PPT, utarbeide nærværsplaner, der et midlertidig tiltak er at eleven gis deler av opplæringen utenfor skolen? Hva sier lov og forskrifter? Ny opplæringsloven trer i kraft august 2024. Hvordan påvirker denne arbeidet med fraværsproblematikk i skolen?
- Linn-Heidi Hågensen, Undervisningsinspektør / avdelingsleder
- Cathrine Sandsmark, Rektor på Ski ungdomsskole

kl 11:30 - 12:30 Lunsjpause

kl 12:30 - 13:30 Hvorfor er lærerens relasjonskompetanse overfor barn og unge så viktig for å oppnå trivsel og læring:
Relasjonsledelse sto høyt på ønskelista da vi spurte fjorårets deltagere hva de ønsket å høre om på årets konferanse om ufrivillig skolefravær. Jan Spurkeland er opphavsmannen til begrepet realsjonsledelse, og landets mest etterspurte foredragsholder på fagområdet relasjoner. Vi har nyere forskning som viser at pedagoger først og fremst trenger relasjonskompetanse i møte med elever og læring.

Mangelfull grunnutdanning i dette faget kan få alvorlige konsekvenser for praksis i klasserommene- og for elevenes skolemotivasjon. Myndighetene har lenge understreket behovet for bedre fagkompetanse , men et større problem i skolen er forholdet mellom lærer og elev. Kvaliteten på relasjonen til hver elev er lærerens viktigste forutsetning for å jobbe med utvikling og forbedring. Da må hver pedagog vite hvordan relasjoner etableres, utvikler seg og får kvalitet.
- Jan Spurkeland, Forfatter, foredragsholder

kl 13:45 - 14:30 Hvordan formidler vi noe vanskelig til foreldre:
Den anerkjente foredragsholderen Tore Pukstad er flittig brukt, blant annet innen personalledelse, personalpsykologi og relasjoner. Han vil bli en naturlig forlengelse av den forrige foredragsholder Jan Spurkelands forelesning om relasjonskompetanse. Tore Pukstad har lang erfaring med i å behandle relasjoner mellom hjem og skole. Han vil gi gode, praktiske eksempler på hva som er en mindre heldig tilnærming, og selvsagt hva som er gode måter å nærme seg foreldrene på når man skal snakke om de vanskelige tema.
- Tore Pukstad, Spesialpedagog og foredragsholder

kl 14:45 - 16:00 «Din idiot!»
På oppfordringer har vi tatt inn forestillingen «Din idiot!» i programmet, og vi er spente på mottakelsen.
- Alle kan bli idioter
- Alle kan unngå det

Dette er utgangspunktet for Tor Arne Johnsens nye antimobbeforestilling. Den er en oppfølger til Lær å mobbe!, som er blitt spilt over 1.100 ganger siden 2010, med strålende kritikker og tilbakemeldinger. Tor Arne Johnsen bygger forestillingen på egne opplevelser som mobbeoffer på skolen.

Med stort engasjement tar han for seg mobber, mobbeoffer og publikum, og spør: Hva gjør mobbing med mobberen? Med den som ser på? Med mobbeofferet? Målet er å bevisstgjøre oss på hvordan mobbing oppstår, og dessuten på de verdiene vårt samfunn er bygget på, og på det medansvaret vi har for det som skjer rundt oss. Din idiot! er standupaktig i formen, med kjappe vekslinger mellom humor og alvor.
- Tor Arne Johnsen, Tekstforfatter, komiker, låtskriver, tidligere lærer, dramatiker m.m.

Program dag 2:
kl 09:00 - 09:45 Om å forstå og takle barns og foreldres livskrise:
For foreldre og barn som sliter med problematisk skolefravær kan dette oppleves som en livskrise. Den kjente psykologen Heidi Wittrup Djup bidrar med konstruktiv, positiv, praktisk og anvendbar informasjon og strategi for oss som arbeider i skolen.
- Heidi Wittrup Djup, Psykologspesialist

kl 10:00 - 11:30 Fraværsproblemet løses i skolen:
Den beste metoden for å løse fraværsproblemet er trolig å skape fantastiske og lærerike fellesskap og skoleopplevelser som elevene ikke vil gå glipp av. Vi har invitert den kjente forfatter, skoleforsker og organisasjonsutvikler Gro Emmertsen Lund til å bidra med sin innsikt. Lund har gjennom sitt yrkesliv blant annet forsket i usynlige, sosiale eksklusjonsprosesser i danske skoler.

Hun har sett på foreldresamarbeid og problemhåndtering. Gjennom en praktisk rettet økt vil hun vise hvordan hvordan særlig venner, gode relasjoner til lærerne og motiverende undervisning, samt andre praktiske grep, kan øke elevers glede ved å gå på skole, og få dem til å ville ta del i fellesskapet.
- Gro Emmertsen Lund, Ph.d., organisasjonskonsulent, utdanningsspesialist, rådgiver og forfatter

kl 11:30 - 12:30 Lunsjpause

kl 12:30 - 13:30 Alle kan klare å gjennomføre videregående skole:
Ingebjørg Mæland leder UngInvest, som gir tilbud til mennesker som for en periode har behov for en annen vei gjennom videregående opplæring. Hun er invitert til å snakke om erfaringene gjennom de siste tjue år, der mer enn 5.000 unge er hjulpet gjennom videregående skole, på alternativt vis.
- Ingebjørg Mæland, Leder

kl 13:45 - 14:30 Panelsamtale med Jørgen, Gro og Sara Eline:
Vi har i tillegg fått med oss en lærer på scenen, som skal si litt om sine arbeidshverdag i møtet med fraværsproblematikk. Dette munner ut i en panelsamtale. Vi ønsker gjerne spørsmål og refleksjoner innsendt på forhånd.
- Jørgen Moltubak, Forfatter, lektor og kursholder
- Sara Eline Eide, Forfatter, kurs- og foredragsholder
- Gro Emmertsen Lund, Ph.d., organisasjonskonsulent, utdanningsspesialist, rådgiver og forfatter

kl 14:30 - 14:40
Oppsummering, og innlevering av innspill

Konferansier: Sara Eline Eide / Jørgen Moltubak

Jørgen Moltubak har skrevet en rekke bøker om klasseledelse og skoleutvikling, blant annet Gnistrende undervisning og Improvisasjon i klasserommet, og er daglig leder i Gnist skoleutvikling. Han sitter også i styret for den globale organisasjonen Applied Improvisation Network, hvor han jobber med andre utdannere for å skape fellesskapsorienterte, ikke-konkurrerende klasseromsmiljøer.

Sara Eline Eide har skrevet bøkene På oppdagelsesferd sammen - om å være tilstede for den enkelte og Skolefravær. Som medarbeider i Gnist skoleutvikling, og daglig leder i Ung Oppvekst, holder hun kurs og foredrag. Hun blir brukt som veileder i skolefraværssaker. I tillegg til mange års erfaring fra barnehage og skole, har hun bakgrunn som terapeut og Tai Chi lærer. Hun er leder av foreningen «En skole for alle».

Målgruppe for kurset:
Fagfokus sine konferanser er åpne for alle