Trafikalt grunnkursKursarrangør: Alfa trafikkskole as
Sted: Akershus, Nes
Akershus
Kursadresse: Pakkhusgata 1C, 2150 Årnes (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 17 timer
Neste kurs: 15.04.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr trafikalt grunnkurs. Dette er et grunnkurs som må gjennomføres før du starter med all øvingskjøring. Trafikalt grunnkurs skal bidra til å ansvarliggjøre de som skal ta et førerkort. Opplæringen skal fokusere på risiko i trafikken og bidra til selvkritisk vurdering og selvinnsikt.

Innhold:
Det skal gis en grunnleggende forståelse av trafikk før en begynner med øvingskjøring. Elevene skal bli seg bevisst hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Det trafikale grunnkurset har følgende innhold:
• Tema 1: Førerkortklassene
• Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk
• Tema 3: Mennesket i trafikken
• Tema 4: Øvingskjøring
• Tema 5: Førstehjelp
• Tema 6: Mørkekjøring

Kurset består av 17 undervisningstimer. Av dette er 4 timer førstehjelp, og 3 timer mørkekjøringsdemonstrasjon. For å få godkjent kurset, må man ha deltatt i alle timene. De som tar kurset i perioden 16.mars til 31.oktober har rett til å øvingskjøre i samme periode, selv om mørkekjøringsdemonstrasjonen ikke er gjennomført. Denne må i midlertidig tas igjen i vinterhalvåret.

Bevis for fullført trafikalt grunnkurs sammen med legitimasjon må medbringes under øvingskjøring. Ved kontroll gis det bot for ikke å ha med dette. Beviset utstedes av trafikkstasjonen, og blir sendt til eleven. Husk det er ditt personlige ansvar å sørge for mørkekjøringskurs om du ikke har dette ved endt grunnkurs. Hovedmålet for all trafikkopplæringen er at eleven gjennom utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger skal kjøre med størst mulig sikkerhet.


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker trafikalt grunnkurs

Aldersgrense:
• En kan starte med grunnkurs fra fylte 15 år

Vis flere tilsvarende kurs: