Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensialKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Thon hotel Oslo airport
          Akershus, Ullensaker
Kursadresse: Balder allè 2, 2060 Gardermoen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 2.650

Nærpersoners innvirkning på barns identitet – hvordan forholder vi oss til det og hva bør gjøres i oppveksts- og opplæringssektoren? Kurset fokuserer på hvordan møte barn og unge, hvordan samhandle i «fredstid», og hvordan samhandle når uønsket atferd først forekommer.

Dette kurset handler om de elevene som har spesielt gode evner/potensial innenfor ett eller flere fagområder, sammenliknet med sine jevnaldrende. Disse elevene trenger tilpasning av sitt undervisningsprogram dersom de skal prestere i samsvar med sine evner. Uten dette står de i stor fare for å bli underytere.

Ofte er vi ikke klar over at vi har slike elever i klassen. Men på hver skole, i hvert klasserom, uavhengig av sosial klasse eller bakgrunn, finnes disse elevene som klarer mye mer enn det de blir bedt om å gjøre i skolen i dag. De ville hatt både akademiske, sosiale og motivasjonsmessige fordeler av flere utfordringer. Det er viktig at de blir sett, forstått, stimulert og støttet.

Formål

Dette kurset har et anvendt fokus, med konkrete tips om hvordan man kan finne ut hvem disse barna er, hvilke behov den enkelte har og hvordan man kan tilby tilpasset opplæring i det inkluderende klasserommet med utgangspunkt i elevenes kunnskapsnivå og interesser.

Innhold

Hvem er disse barna? Hvordan kan lærere forstå og identifisere dem, og hvordan kan man tilpasse undervisningen?

Dette er et praktisk rettet, men samtidig forskningsbasert foredrag, som vil hjelpe lærere og ansatte i PPT og BUP til å forstå behovene hos og støtte elever med stort læringspotensial.

• Definisjon og kjennetegn. Forskjellen mellom skoleflinke/høytpresterende elever og elever med stort læringspotensial
• Kartlegging og kartleggingsinstrumenter for skole/PPT/BUP
• Tilpasset opplæring med konkrete eksempler innenfor matematikk, naturfag og språk, samfunnsfag og teknologi
• Sosiale og emosjonelle vansker
• En modell for handlingsplan på din skole for elever med høyt læringspotensial

I tillegg til kompendium vil deltakerne få med seg et kartleggingsskjema som kan brukes til å finne ut hvem disse barna er i klassen. Det blir også delt ut en guide med forskjellige tema og spørsmål man kan ta opp med foreldrene for å avdekke hvilke behov barna har.

Målgruppe for kurset

Kurset er rettet mot alle som arbeider med barn i skole, PPT og BUP, og som er interessert i å få mer kunnskap om hvordan de møter og tilrettelegger for elever med stort læringspotensial