Tegning, et fundament et språk digitalt(helg)Kursarrangør: Nydalen Kunstskole AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid:
Undervisning i TEAMS Fredag: 18-21. Lørdag og søndag: 10:30-17:00
Varighet: 1 helg
Pris: 2.750

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evne til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning.

Innhold:
På dette kurset handler det ikke så mye om rett og galt, men om hvordan du med blyant, tusj og kullstift kan gi uttrykk for det du ser og opplever. Her kan du begynne å tegne å frigjøre deg fra prestasjonspress og frustrasjon, mens du får tak i den grunnleggende kunnskapen og heller kan glede deg over dette. Eksperimentering, sansning og tilstedeværelse danner grunnlaget for tegning enten det er figurativ observasjon eller fri fabulering.

Terskelen for å begynne å tegne kan være høy for mange og det er av avgjørende betydning at du ledes inn i en konstruktiv prosess der du blir ivaretatt ut fra dine forutsetninger, og der du lærer å forholde deg til tegning uten for høye skuldre og prestasjonspress. Kurset er derfor lagt opp rundt kreative oppgaver der det å kvitte seg med frustrasjon og forventninger til egen prestasjon er en del av øvelsene. På dette kurset handler det ikke så mye om rett og galt, men om hvordan du med blyant, tusj og kullstift kan gi uttrykk for det du ser og opplever. Eksperimentering, sansning og tilstedeværelse danner grunnlaget for tegning enten det er figurativ observasjon eller fri fabulering. Her kan du begynne å tegne uten forventninger om at du skal være flink, målsetningen er å få tak i den grunnleggende kunnskapen og glede deg over dette.

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for deg som er nybegynner eller litt øvet i tegning, men også for deg som er erfaren maler men mangler tegningen. Det er et ypperlig tilleggskurs for alle som går på malerkursene for nybegynnere og viderekommende.

Digitalkurs kan være en flott løsning for deg som har litt reisevei eller som av andre årsaker ikke kan komme på kurs på skolen hos oss. Som fjernundervisningselev møter du på nett til oppsatt undervisningstid, jobber med oppgaver og deltar i undervisningen via skjerm hjemmefra. Du trenger ikke eget atelier for å kunne ta digitalkurset, men et godt arbeidsbord, eller et staffeli og tilgang til en PC eller en mac og tilstrekkelig PC/mac ferdigheter til å gjennomføre kurset digitalt.

Kursmateriell:
Merk, kurset går digitalt og forutsetter at du har tilgang til nødvendig materiell og utstyr hjemme. Som digital elev trenger du å ha egnet arbeidssted, gjerne et staffeli eller et kjøkkenbord, – PC eller ipad/nettbrett og tilgang til materiell. Skolen har satt opp utstyrsliste med anbefalt materiell og utstyr som du som bør ha klart i god tid før undervisningsoppstart.