Spanskkurs - leksehjelp for barn/ungdomKursarrangør: Listos AS
Sted: Sunnfjord
          Sogn og Fjordane, Førde
Type:Privatundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Språk kan lærast på mange måtar. Morsmålet kjem lett på plass, men eit nytt framandspråk krev som regel betydeleg innsats. Det går alltid lettare med god motivasjon og når ein kjenner seg trygg i læresituasjonen.

Innhold:
Listos AS tilbyr språkkurs som vi meinar kan bli skreddarsydde for dei fleste ønske og forutsetningar. Vi vil prøve å motivere deg og få deg til å senke skuldrane. Like viktig kan det vere at vi prøver å legge kurset til tidspunkt som passar deg best.

Vi tilbyr:
• Støttetimar tilpassa eleven sine behov
• Skreddarsydde ekeamensrelaterte opplegg
• 1-til-1, duo eller smågruppe. Pris etter avtale