Sikkerhetskurs klatring -Bratt-kortKursarrangør: Siggerud klatreklubb
Sted: Siggerud skole
          Akershus, Ski
Kursadresse: Gamle Siggerudvei 5, 1404 Siggerud (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt - holdes regelmessig
Varighet: 12 timer
Pris: 1.000

De aller fleste ulykker på innendørs klatreanlegg er knyttet til klatrernes sikringsarbeid og skyldes oftest manglende kameratsjekk, dårlig kommunikasjon mellom sikrer og klatrer eller svakt sikringshåndverk.

For å redusere ulykker og forebygge skader innfører Norges klatreforbund (NKF) en landsdekkende ordning med Brattkort (BK). For å få kortet skal klatreren demonstrere over tid eller vise gjennom en prøve at han eller hun har det nødvendige minimum av kunnskaper og sikringsferdigheter som skal til for å opptre sikkert på innevegg.
Barneklatring på innendørs vegger er populært over hele landet. Som et virkemiddel for å øke sikkerhetsforståelsen også hos barn, tilbyr Bratt kort-ordningen et Brattkort for barn. Barnekortet bør ikke gjøres obligatorisk, men ses på som et målrettet pedagogisk virkemiddel som kan tilpasses de enkelte klatremiljøene.

Ordningen med Bratt kort administreres av NKF i samarbeid med lokale klubber og eiere/drivere av klatreanlegg.

Brattkort-prøven
Bratt kort-prøven er en test hvor klatrere viser at de har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om klatring innendørs. Bratt kort-prøven er altså ikke et kurs.

Ved å avlegge Bratt kort-prøven kan erfarne klatrere, og klatrere som har gjennomgått kurs eller som har lært klatring på annen måte, vise at de har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å få Bratt kort. Prøven legges opp som ei klatreøkt, der klatreren tar på utstyr uten hjelp, viser kameratsjekk, sikrer en annen under leding - med påfølgende nedfiring. Man skal fire ned klatrer fra minst 5 meters høyde. Kortet dokumenterer at klatreren har demonstrert dette på en sikker måte. Det stilles ikke krav til at man skal klatre på led for å få Brattkort

Vis flere tilsvarende kurs: