Kognitiv terapiKursarrangør: PlanB
Sted: I våre lokaler eller vi kommer til dere
          Akershus, Ullensaker
Kursadresse: Storgt 14, 2050 Jessheim (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: Avtales

PlanB tilbyr samtaler med deg som har behov for hjelp til stressmestring og andre utfordringer i hverdagen knyttet jobb, familie eller andre relasjoner.

Kognitiv terapi er en terapiform som er virkningsfull i forhold til ulike psykiske lidelser, søvnproblemer, stress, samlivsproblematikk og rusmisbruk. Det er også en coachingmetode som benyttes i forhold til jobb/karriere og hverdagsliv. Kognitiv terapi er forskningsbasert og har dokumentert gode resultater.

Behandlingen er korttidsbasert, og du og terapeuten jobber målrettet sammen.

Alle mennesker har en strøm av tanker og forestillinger som er mer eller mindre bevisst. Målet med terapien er å hjelpe klienten til å se egne uhensiktsmessige tankemønster og hvordan dette påvirker atferden negativt. Ved å gjøre deg kjent med dine ubehagelige tanker og forestillinger (negative tankemønstre) vil du lettere kunne endre disse ved å jobbe med og utforske alternative tankemåter som gir symptomlette. Terapien skal stimulere til nysgjerrighet, håp og mot til endring.
Terapeuten veksler mellom å gi råd og hjelpe til å finne frem til løsninger som ofte finnes i deg selv. Det vil være fokus på at det skal være en god behandlingsallianse, hvor terapeuten viser oppmerksomhet og forståelse.

Målgruppe for kurset

Vi har erfaring med terapi i alle aldre, og tar imot alle