Psykisk helse hos barn og ungeKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Airport hotel Værnes
          Nord-Trøndelag, Stjørdal
Kursadresse: Kjøpmannsgata 20, 7500 Stjørdal (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 2.550

Psykisk helse starter i barnehagen – «Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaer for forebyggende psykisk helse», sier direktør Arne Holte i Folkehelseinstituttet. Det skrives og snakkes mye om barn og unges psykiske helse for tiden.

Mange barn og unge har angst, depresjoner og andre psykiske lidelser i større eller mindre grad.

Formål
Styrke barnas nærpersoner til å ivareta barna på en utviklingsmessig trygg måte i en hektisk hverdag.

Innhold
Psykiske lidelser er samfunnets mest kostbare sykdommer. Det er verdt å merke seg at femti prosent av utgiftene skyldes angst og depresjon – lidelser som for svært mange starter i barne- og ungdomsalder. Det er en økende etterspørsel etter mer kunnskap om psykisk helse fra spesialpedagogene i barnehager, men også fra andre som jobber med barn og ungdom.

De store samfunnsmessige problemene kan bare løses ved forebygging. Derfor er barnehagen og skolen – i tillegg til familien – de to viktigste arenaene for psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i Norge.

Barnets selvfølelse og selvtillit påvirker også hvem det er. Dette er i stor grad påvirket av de omgivelsene vi lever i. Hvordan det tilrettelegges i oppvekst- og opplæringssektor-, hvordan det samhandles, hvilke holdninger barnas nærpersoner uttrykker og viser, har en sentral innvirkning på barns identitet og psykiske helse.

Vi ønsker at kurset vil gi økt kompetanse på:

• Hva er psykisk helse
• Hva er tilknytning
• Sentrale perspektiver ang. tilrettelegging for trygghet og livsglede
• Trygghetssirkelen – bevegelse mellom tilknytning og utforskning
• Hvordan forstå og hjelpe de utrygge barna
• Felles forståelse av enkelte faktorer som har innvirkning på barns identitet
• Selvfølelse og selvtillit – hva er hva?
• Barns utvikling knyttet til identitet
• Bevissthet om hvordan omgivelsene påvirker barns atferd og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
• Inspirasjon til å tenke i nye baner og betydningen av felles fokus

Målgruppe for kurset

Alle som arbeider med barn og unge, samt foresatte/omsorgspersoner