Personlig trener utdannelse - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 53.900

Vi tilbyr personlig trener utdannelse som nettkurs. AFPT har utviklet sin utdannelse for å øke kvaliteten på Personlige Trener og tilby den mest komplette utdannelsen på markedet.

Utdanningen heter Flex, og fleksibelt er det: Studer teoretisk del i ditt eget tempo, og etter hvert tema gjennomfører du en multiple choice test før du går videre til neste tema. Du må være ferdig med teoretisk del før du begynner på praktisk del, og du må være påmeldt praktisk del senest et år etter oppstart på studiet. Praktisk del tilbyr vi i flere byer i Norge. Det hele avsluttes med en helg bestående av førstehjelp, teoretisk og praktisk eksamen.

Dette koster det – og dette inkluderer studieavgiften?. Studieavgiften inkluderer alt underlag til utdanningen, studiemateriale, kurs i førstehjelp, samt ett forsøk på praktisk og teoretisk eksamen.

Førstehjelpkurs er obligatorisk?
Studiet omfatter et obligatorisk førstehjelpkurs. Kurset holdes av Norsk Luftambulanse, Norges Røde Kors eller tilsvarende kompetent aktør. Det er viktig at våre studenter kan bistå ved skader og ulykker. Mange som har tatt dette kurset, har fått god bruk for det, både i jobb og på fritiden.

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse?
Vi har samlet det mest komplette lærerteamet i noen Personlig Trener-utdannelse. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på vårt fagområde.


Dette må du bestå for å bli godkjent PT??For å oppnå godkjent utdannelse hos AFPT må du ha følgende delmoment på plass:


Eksamen/sertifisering:
For godkjent utdannelse hos AFPT skal følgende delmoment være gjennomført:

1. Obligatorisk fremmøte:
Vi krever 80 % obligatorisk deltagelse ved undervisningen. Fremmøtet vil registreres ved fremmøtelister. Ved over 20 % fravær vil studenten miste rett til å avlegge eksamen. Det er den enkelte studentens ansvar å sørge for at de krysser av ved tilstedeværelse.

2. Arbeidskrav:
Elleve multiple choice tester skal gjennomføres og bestås før kandidaten gå opp til eksamen. Arbeidskravene inkluderer 20 spørsmål hvor man må ha 16 riktige for bestått. Dersom man ikke består gjelder en karantenetid per ikke beståtte tema, på en uke. Arbeidskravene gjelder følgende temaer:
• basal anatomi & fysiologi
• muskelfysiologi
• skjelettlære
• spesifikk muskelanatomi
• treningslære styrke
• Programdesign
• treningslære utholdenhet
• kosthold og ernæring
• bevegelighet & skader
• tilpasning til kundegrupper
• individualisering

3. Teoretisk eksamen:
Eksamen består av en kasusbasert hjemmeoppgave. Det kreves totalt 80 % korrekt besvarelse for godkjennelse, dersom studenten har godkjent søknad hos HiØ kreves det karakteren BESTÅTT eller bedre for å få godskrevet studiepoengene.

4. Praktisk eksamen:
Denne består av en times praktisk gjennomgang i studio. Dette innebefatter utførelse av et antall trenings- og stretchingøvelser, samt at den enkelte student skal kunne forklare og vise elementer tilknyttet disse. Her karaktersettes BESTÅTT/IKKE BESTÅTT. For karakteren VEL BESTÅTT kreves 95 % korrekt på både teoretisk og praktisk eksamen.

5. Deltagelse på og gjennomføring av Førstehjelp:
Tidligere bevis er ikke tellende og alle studenter må gjennomgå dette delmomentet før avleggelse av eksamen.

6. Betalte studieavgifter:
Alle studieavgifter skal være betalt i sin helhet før eksamen kan avlegges. Ikke betalt studieavgift fører automatisk til at studenten mister retten til å avlegge eksamen.