Oppfriskning legemidler ved epilepsi + utviklingshemming nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer
Pris: 380

Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering ved epilepsi og utviklingshemming for helsefagarbeider som nettkurs.

Innhold:
Kurset har som mål å sikre kompetansen hos helsefagarbeidere, slik at de kan ivareta brukere med epilepsi på en forsvarlig og omsorgsfull måte, og samhandle med annet helsepersonell og lege, om en optimal behandling med så få bivirkninger som mulig.

Eksempel på tema som gjennomgås:
• Hva er epilepsi
• Epileptiske anfall, undersøkelse og diagnose
• Epilepsi med utviklingshemming eller hjerneskade
• Symptomer, observasjoner og rapport
• Kartlegging med anfallskalender
• Anfallsutløsende faktorer
• Førstehjelp og omsorg etter anfall
• Når kontakte lege/ ringe 113
• Legemiddelhåndtering
• Anfallsforebyggende og anfallskuperende behandling
• Virkninger, bivirkninger og interaksjoner


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Kompetanseheving og kvalitetssikring:
Virksomhetsleder er den som har det overordnede ansvaret for helsehjelpen som ytes i den enkelte virksomhet. Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell som håndterer legemidler, har tilstrekkelig kompetanse. Helsepersonellets kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres (Jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 3 og § 4).

Dette er et interaktivt kurs som skal sikre nødvendig opplæring og evaluering av arbeidstakerens kunnskap innenfor aktuelle tema. Kurset består av flere kapitler. Evalueringen skjer gjennom poengbelønning. For hvert enkelt kapittel har vi satt et minimumskrav som må oppnås for å komme videre til neste kapittel. Når alle kapitlene er bestått, får en tilgang til kursbeviset. Hvis kursdeltaker ikke klarer minimumskravet i ett kapittel, må kapitlet tas om igjen, helt til alle kapitlene er bestått.

Etter gjennomført og bestått kurs, åpnes opp for muligheten til å ta en kontrollert eksamen under oppsyn, på arbeidsplassen. Virksomhetsleder kan selv vurdere behovet for dette.


Faglig forankring:
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Godkjenning:
Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer.

Målgruppe for kurset

Oppfriskningskurs for helsefagarbeider