Oppfriskning Legemidler, rus, psykiatri -helsefagarbeider -onlineKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer
Pris: 380

Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemidler, rus og psykiatri for helsefagarbeidere som nettkurs. Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen.

Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset. Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering. Etter kurset kan du repetere / se på avgitte svar i din egen kursgjennomgang.

Kursinnhold:

Relevante legemidler og legemiddelgrupper:
• Narkotiske stoffer
• Opioider og legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
• Alkoholmisbruk, komplikasjoner og rehabilitering
• Schizofreni og angst
• Pankreatitt
• Leverskade
• Diabetes

Legemiddelformer:
• Inntaksregler
• Tabletter og kapsler, knusing og deling
• Subkutan injeksjon med Fragmin / Klexane
• Andre
• Multidose og kontrollrutiner ved utdeling

Flere relevante tema:
• Avhengighet
• Toleanseutvikling
• Overdose
• Abstinens
• Bivirkninger
• Resistens
• Halveringstid
• Smitte og oppfølging av stikkskader på helsepersonell
• Taushetsplikt, pasientrettigheter og samhandling mellom helsepersonell


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
• Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer

Målgruppe for kurset

For helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs