Omsorg ved livets slutt - webinarKursarrangør: Fagfokus AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid:
Dag 1 kl 10:30 - 16:20
Dag 2 kl 08:30 - 13:30
Varighet: 2 dager
Pris: fra 1.775
Neste kurs: 26.10.2023 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr konferanse om omsorg ved livets slutt som webinar. En verdig avslutning av livet er etisk og emosjonelt krevende. Vi har samlet noen av landets fremste ressurser til 2 dager med foredrag, tips og informasjon. Programmet er bygget på ønsker og tilbakemeldinger fra tidligere konferanser.

Etter konferansen er over skal du:
• Være oppdatert på den siste utviklingen av faget
• Ha fått praktiske verktøy til bruk i egen arbeidshverdag, og dermed kunne lette din og dine kollegaers arbeid
• Føle på større trygghet i egen arbeidssituasjon

Program dag 1:
kl 10:30 - 11:30 Trygg palliasjon:
Hør dette engasjerende innlegget der Thomassen forklarer hvordan man gjennom refleksjon over eget ståsted og utøvelse, kan sørge for at pasient og pårørende får den behandling, pleie og omsorg som er i tråd med det palliative fokus. I denne overbyggende forelesningen peker Thomassen på ulike aspekter, både områder der vi er kommet langt, men også på områdene hvor vi fortsatt henger etter.
- Solveig Margaret Thomassen, Universitetslektor

kl 11:45 - 12:15 Praktisk plan for et godt palliativ forløp:
Høgskolelektor Karoline Skedsmo har særlig interesse for beslutningsprosesser i palliativ omsorg. Det handler om å planlegge for gode forløp, og sørge for at nødvendige beslutninger er tatt og tenkt på ved livets slutt. Hvor ønsker pasienten å være? Hva skal gjøres om en akutt situasjon oppstår? Hvem skal involveres? Hvordan kommuniserer vi? Dette foredraget er klart praktisk, med elementer av lovverk, definisjoner og føringer.
- Karoline Skedsmo, Høgskolelektor

kl 12:30 - 13:00 Smertekartlegging av mennesker med utviklingshemming:
Å dokumentere og behandle smerter hos personer med utviklingshemming kan være utfordrende, spesielt på grunn av utfordringer knyttet til kommunikasjon og evnen til å formidle symptomer. Rikke vil fortelle om erfaringer med utprøving og bruk av relevante kartleggingsverktøy, og hvordan dette kan bidra til at personer med utviklingshemming får bedre smertelindring.
- Rikke A. Torgersen, Prosjektleder

kl 13:00 - 14:00 Lunsjpause

kl 14:00 - 14:30 Forhåndssamtaler - en praktisk gjennomgang:
Forhåndssamtaler er en kommunikasjonsprosess som hjelper pasienter i å uttrykke mål, preferanser og verdier for fremtidig helsehjelp slik at de blir kjent og dokumentert. Det handler om å involvere pasientens nærmeste og de som beslutningen angår. Gjennom forhåndssamtaler får pasienten mulighet å prate med helsepersonell og sine pårørende om det som er viktig for seg. Forhåndssamtaler bygger på en personsentrert og helhetlig tilnærming til pasientens aktuelle situasjon og er nøkkelen til lindrende omsorg og behandling.

Forhåndssamtaler handler like mye om å skape gode dager som det handler om døden. Helsetjenesten oppfordres til innføring av forhåndssamtaler. Som en del av et systematisk forbedringsarbeid kan forhåndssamtaler styrke personsentrert omsorg og bidra til trygghet og tillit for pasienter og pårørende i møte med helsetjenesten.
- Åsa Serholt Jensen, Rådgiver

kl 14:45 - 15:30 Pleie og symptomlindring for døende:
Den dyktige foredragsholderen Simen Alexander Steindal skal i dette foredraget holde en praktisk orientering om pleie og symptomlindring for døende.
- Simen Alexander Steindal, Professor II

kl 15:40 - 16:20 Omsorg for døende og deres pårørende:
Astrid Rønsen er blant landets fremste ressurser på området omsorg ved livets slutt. Hun vil forberede et innlegg spesielt tilpasset høstens konferanse.
- Astrid Rønsen, Sykepleier

Program dag 2:
kl 08:30 - 09:00 Gravferdskonsulentens erfaringer:
Vi har invitert han som jobber som gravferdsagent, og som har skrevet bok om døden. Han har rundt 50.000 svært interesserte følgere på TikTok, hvor han får voldsom respons på sine innlegg om det som skjer før, under og etter at vi havner på kirkegården.
- Tor-Håkon Håvardsen, Gravferdskonsulent

kl 09:10 - 09:40 Åndelig og eksistensiell omsorg:
En pasient ytrer frykt for å skulle møte døden, er svært urolig og fremstår smertepreget. Hvordan når vi inn? Kan det være at en åndelig og/eller eksistensiell tilnærming er en mulig døråpner? Ivaretakelse av tro og livssyn kan være viktigere enn du tror.
- Ingrid Vassli Flateby, Sykepleier og rådgiver

kl 09:55 - 10:30 Utforming av palliativ plan i praksis:
Pasienter som er under palliativ behandling, har rett til en palliativ plan. På bakgrunn av arbeidet med implementering av palliativ plan på nasjonalt plan, og på bakgrunn av landskonferansen i palliasjon i fjor, vil kreftkoordinator Tanja Alme orientere om erfaringene så langt.
- Tanja Alme, Kreftkoordinator

kl 10:45 - 11:30 Mat og drikke når døden er nær:
Mat og drikke er et gjennomgangstema for mange pårørende som mister sine nære. Det er en veldig stor forskjell på Far dør fordi han ikke spiser og på Far spiser ikke, fordi han dør. Vi får en praktisk, men samtidig etisk vurdering av problematikk og strategier.
- Tanja Alme, Kreftkoordinator

kl 11:30 - 12:30 Lunsjpause

kl 12:30 - 13:30 Hva er et godt møte med den siste tid:
Bakken har vært med på å etablere Senter for omsorgsforskning Sør, og har siden 2012 med forskning om gerontologi; læren om normal aldring. Han er spesielt opptatt av spørsmål om forholdet mellom alderdom og sykdom. Hva innebærer det å være avhengig av andre mennesker for å kunne leve? Runar Bakken har forberedt et innlegg spesielt for akkurat denne konferansen.
- Runar Bakken, Dosent emeritus, forfatter

Konferansier: Kjell Ove Hveding

Kjell Ove Hveding er en utradisjonell konferansier som først og fremst er medmenneske, menneskekjenner og opptatt av at alle skal ha det bra. Han er også gründer som med uslitelig entusiasme, pågangsmot og godt humør har basert sin suksess på sin tro på at alle i en organisasjon gjør en like viktig jobb. Enten man arbeider med service eller mennesker, er fokuset på de som skal motta dine tjenester.

Målgruppe for kurset:
En praktisk fagkonferanse for alle som arbeider i eller med fagfeltet livets siste faser