Obligatorisk HMS-kurs for daglig lederKursarrangør: Direkte Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Varighet: 1 time
Pris: 1.990

HMS kurs for bedriftens øverste leder er obligatorisk. Våre HMS kurs for ledere (lederkurs) forholder seg til de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt av myndighetene og i henhold til Arbeidstilsynets veiledning, med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven §3-5.

Innhold:
• Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
• Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
• Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
• Kunnskap om:
• Arbeidsgivers plikter.
• Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
• Verneombudets funksjon og oppgaver.
• Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
• Bedriftshelsetjenestens funksjon.

Målgruppe for kurset:
Bedriftens øverste leder (daglig leder) og ansatte med ledende stillinger og personalansvar

Kursmateriell:
Prisen er ekskl. MVA. Faktureres ved bestått kurs. Faktura sendes pr e-post. Kan betales med kredittkort.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!.
-Catarina Kjär/ Bee2bee AS