Nettkurs: Dokumentasjon og avstemming gjennom åretKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 2690

Dokumentasjon av balansen er et lovkrav. Krav til avstemminger er også regulert i God regnskapsføringsskikk. I tillegg er kontroll med balansen en viktig intern kontroll for å sikre riktig regnskapsrapportering.

I dette kurset har vi fokus på avstemminger som må gjøres gjennom året. Det gjelder avstemminger i tilknytning til pliktig rapportering av offentlige avgifter som merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.

Andre områder som er viktig å ha jevnlig kontroll med er bank, kundefordringer og leverandørgjeld. Gode rutiner og dokumentasjon på disse områdene gjennom året er avgjørende for regnskapsrapporteringen. Kurset har en praktisk vinkling og gir eksempler på hvordan jobben kan gjøres.

Innhold:

• Hvorfor må balansen avstemmes?
• Hvordan dokumentere og avstemme?
• Kundefordringer
• Bankinnskudd og kontanter
• Gjeld til kredittinstitusjoner
• Leverandørgjeld
• Skyldig offentlige avgifter

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder: Mari Hamnes.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 3 timer finansregnskap
Revisor: 3 timer finansregnskap