Naturmedisinsk grunnutdanning - nettkursKursarrangør: Tunsberg Medisinske Skole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 semestre
Pris: 12.800

Vi tilbyr kurs i naturmedisinsk grunnutdanning som nettkurs. Etter fullført utdannelse skal studenten kunne beskrive de grunnleggende prinsipper for sykdom og helse som forklart gjennom de tradisjonelle, klassiske naturmedisinske metodene.

Studenten skal kunne sammenligne de forskjellige metodene med hverandre og beskrive deres likhetstrekk og på hvilke områder de er unike og eventuelt skiller seg fra hverandre.

Læringsmetodikk:
Undervisningen foregår som nettstudium. Studiet er delt opp i 9 temaer. For hvert tema skal du svare på en obligatorisk innleveringsoppgave. Innsendingsoppgavene blir rettet av lærer med godkjent / ikke godkjent og eventuelle kommentarer. I tillegg er det obligatoriske quizoppgaver som rettes automatisk. Innsendingsoppgavene og quizzene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Du får også tilgang til forum hvor du kan kommunisere med både medstudenter og lærer. Vi anbefaler at du jobber regelmessig med stoffet og setter av minimum 5 - 7 timer pr uke til lesing og oppgaveløsning.

Etter endt utdanning kan studenten:
• Beskrive de forskjellige naturmedisinske metodene og forklare deres grunnprinsipper
• Forklare forskjeller og likheter mellom de forskjellige metodene
• Forklare den generelle forskjellen mellom moderne medisin og naturmedisin
• Anvende prinsippene innenfor de forskjellige metodene som forklaringsmodell i forståelsen av hvordan sykdom oppstår.

Etter endt utdanning har studenten:
• En omfattende forståelse av bredden innen naturmedisin
• Kunnskap om fordeler og begrensninger innen de forskjellige naturmedisinske behandlingsmetodene


Kursinnhold:

Tema 1 - Introduksjon:
• Medisinens historie
• Hva er naturmedisin

Tema 2 - Tradisjonell kinesisk medisin:
Vi skal gjennomgå teoriene om:
• Yin og yang
• De fem elementer
• Organenes funksjonskrets
• Meridiansystemet

Tema 3 - Ayurveda:
Vi gjennomgår blant annet teorien om:
• De tre doshaer
• De seks sykdomsstadier
• De syv dathuer

Tema 4 - Det homøopatiske prinsipp:
Det homøopatiske prinsippet blir anvendt innenfor:
• Klassisk homøopati
• Homotoxologi
• Isopati
• Antroposofisk medisin
• Bachs blomstermedisin

Tema 5 - ECIWO-biologi:
Behandlingsmetoder som baserer seg på ECIWO-biologi
• Fotsoneterapi
• Øreakupunktur
• Irisanalyse
• Tungeanalyse

Tema 6 - Ernæring og kosttilskudd:
Vi går gjennom blant annet:
• Næringsstoffer (proteiner, karbohydrater og fettsyrer, vitaminer og mineraler)
• Fordøyelse og næringsomsetning
• Syre- basebalansen
• Biologisk oksidasjon
• Kosthold og dietter

Tema 7 - Urtemedisin og aromaterapi:
• Generelle innholdsstoffer og virkestoffer
• Urtenes egenskaper
• Interaksjon med legemidler
• Regler for bruk av urter
• Urteprodukter

Tema 8 - Biopati:
• Homøostasebegrepet
• Antihomøostatiske faktorer
• Adaptasjons, hvordan kroppen tilpasser seg belastninger
• Helbredelse og regenerering

Tema 9 - Naturmedisin og samfunnet:
Vi tar her opp temaer som:
• Økologisk mat
• Media og naturmedisin
• Utdanning
• Foreninger
• Lover og regler i Norge
• Naturmedisinens fremtid

Målgruppe for kurset:
Utdanningen er obligatorisk for medlemskap i NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Medlemskap i NNH kvalifiserer for å kunne registreres i registeret over alternative terapeuter i Brønnøysundregisteret.

I tillegg passer utdannelsen for deg som:
• Ønsker en grundig utdanning innen naturmedisin
• Ønsker utdanning innen naturmedisin, men ikke vet hvilket hovedfag du skal velge.
• Arbeider som helsepersonell eller journalist og ønsker kunnskap om naturmedisin.
• Arbeider med naturprodukter, for eksempel helsekostbutikk, apotek, farmasøytindustri eller lignende
• Er naturterapeut, men kun har utdannet deg innen en spesifikk retning, og trenger en mer omfattende grunnutdanning i naturmedisin
• Ønsker å bli godkjent naturterapeut.

Kursspråk:
• Studiet er på norsk, men du kan også skrive på svensk, dansk og engelsk

Eksamen/sertifisering:
Eksamen kan tas 3 ganger i året: i begynnelsen av februar, juni og oktober. Kursavgiften inkluderer ikke eksamen