NLP Practitioner Online med coachingKursarrangør: NLPNOR Kurs & Coaching AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: START NÅR DU VIL! Tilgang til kursportal i 12 mnd.
Pris: 8.900

Bli mentalt sterkere, takle stress, tankerot og følelser, bedre relasjoner, få en bedre hverdag, kompetanse til å hjelpe andre, utvikle deg og skape en ny fremtid. Bli rådyktig i kommunikasjon og coaching, samt hjelpe andre til å lykkes. Start på coachutdanning. GRATIS WEBINAR - se link.

Fagplan for NLP Practitioner online 2022
Opptakskrav: Personlig egnethet og minimum18 år.

Mål med NLP Practitioner Online:
Personlig utvikling og mental styrke, styrke ferdigheter innenfor coaching, forståelse for NLP, praktiske teknikker for endring og knallsterk kompetanse innen kommunikasjon. Grunnlag for å kunne praktisere coaching og utdanne seg til NLP Coach.
Sertifisering: Alle mottar kursbevis når alle videoer er gjennomgått.
Velger du avsluttende test og demonstrasjon av valgt teknikk får du et sertifikat som NLP Practitioner og kan ta videre utdanning på NLP Master Practitioner Online eller ved et hvilket som helst NLP institutt.

Innhold og fagplan:
Antall videoer………..ca 115 (inkl 10 demo av instruktør)
Antall timer totalt……minimum 15-18 t videotid
Antall moduler………10 + intro
(Dette kurset inngår i NLP Master utd Online)

Total studietid………. ca 3-4 mnd
3 gratis coachingsamtaler underveis

Oversikt moduler og innhold. Hver modul min 10 videoer.
Under finner du noen av de viktigste temaene.

MODUL 0 - Intro
velkommen
orientering om gjennomføring
bruke kurset til vekst og personlig utvikling
Lære coaching og vurdere sertifisering

MODUL 1 – Det menneskelige sinn
Hva er styrken med NLP og hva kan det gi deg
Din fantastiske hjerne
Forstå menneskelig opplevelse og erfaring
Hvor raskt kan endring skje?
Handlingens årsak - effekt
Hvor er ditt liv og din situasjon i dag

MODUL 2 – Vår modell av verden
Det menneskelige sinn og vår fantastiske underbevissthet.
Våre antakelser om verden
Mennesket fungerer perfekt
NLP-kommunikasjonsmodell
Hva begrenser og stopper oss

MODUL 3 – Sinnets indre og sanser
Hvordan sanser og opplevelser skaper minner for livet
Hvordan forstå andres oppleverlser og måter å oppleve verden på
Utvikle intuisjon, lytteferdigheter og hvordan lese mennesker raskt.

MODUL 4 – Tilstand
Hvordan skape positive og effektive indre tilstander.
Evnen til å kommunisere følelser og opplevelser optimalt.
Lære spørsmål som åpner, utfordrer og endrer menneskers liv.
Hvordan du utvikler en sterk indre og ytre dialog.
Bli språklig bevisst og presis i bruk av ord.
Hvordan forstå og møte egen og andres førlser

MODUL 5 - Forholde til mennesker?Hvordan bygge relasjoner superhurtig.
Ha et verdietisk fundament for selvrespekt og selvinnsikt.
Hvordan lese mennesker
Hvor autentisk er du – hvordan bli din beste versjon

MODUL 6 – Språklige presisjon I kommunikasjon
Kunsten å stille spørsmål
Å finne mening bak andres ord
Forutsetningsforståelse
Gi og ta feedback

MODUL 7 – Å sette mål
Utvikle og omsette dine drømmer i mål og konkret handling.
Nøkler til suksess. SMART mål

MODUL 8 – Strategi er veien til målet
Lære å sette gode mål og hvordan nå dem
Hvordan endre en vane?
Lyst til å bli psykisk og mentalt sterkere
Å motivere seg selv og andre?

MODUL 9 - Praktisk integrering
Konflikthåndtering
Å være terapeut eller coach
Hvordan skape endring på minutter
Lær å gjennomføre gode coachingsamtaler

Målgruppe for kurset:
For deg som ønsker å:
• investere i deg selv og få inspirasjon til indre vekst
• skape forandring i livet og bygge en ny fremtid
• ha bedre gjennomslagskraft evne til å kommunisere i møte med mennesker
• som trenger utfordringer, vil starte egen coach- eller terapeutvirksomhet
• som vil dyktiggjøre seg i jobb, i idrett, i egen virksomhet
• ha det godt med seg selv og få en bedret livskvalitet
for deg som ønsker noe mer meningsfylt ved å hjelpe andre til et bedre liv.

Opptakskrav:
• Personlig egnethet ved intervju og over18 år

Kursmateriell:
Litteratur og arbeidsmateriell: Utdelt kompendium som dekker hele pensum + utvalgt litteratur- NLP i arbeid og Den store NLP boka.

Eksamen/sertifisering:
1. Kursbevis når gjennomgått videoer og obligatoriske oppgaver.
2. Ved sertifisering: 3t skriftlig prøve og demonstrasjon av valgt teknikk.
Sertifisering etter internasjonale standarder definert av The society of NLP.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Jeg hadde stort utbytte av studiet både personlig og ift jobb. I en travel hverdag med små barn og full jobb var det supert å kunne studere når det passet meg. Jeg lærte å sette konkrete mål og utvikle strategier. Ved å øke forståelse for hvordan vi mennesker fungerer, hvorfor vi tenker og handler slik vi gjør, ble jeg mer tydelig og effektiv i min måte å kommunisere på. Jeg går videre på NLP Master Utdanning.
Louise Pariggi, kulturkonsulent - NLP Practitioner Online/NLP Master Practitioner2021/2022