NLP Practitioner Online med coachingKursarrangør: nlpnor
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: START NÅR DU VIL! Tilgang til kursportal i 12 mnd.
Pris: 7.850

Sertifiser deg som coach eller teraput. Bli rådyktig i kommunikasjon og coaching, hjelpe andre til å bli kvitt problem og lykkes.Finn din drøm, rydd unna problem, design ditt liv, bli mentalt sterkere, ta aksjon for å nå personlige mål. GRATIS webinar på https://nlppractitioner.mykajabi.com/opt-in.

Fagplan for NLP Practitioner online 2019
Opptakskrav: Personlig egnethet og minimum18 år.
Sertifisering: Alle mottar kursbevis når alle videoer er gjennomgått.
Etter en avsluttende test og demonstrasjon av valgt teknikk får du et sertifikat

Mål med NLP Practitioner Online:
Personlig utvikling og mental styrke, grunnleggende ferdigheter innenfor NLPcoaching, forståelse av hele NLP filosofien, praktisk kompetanse på NLP teknikker og NLP kommunikasjon. Fundament for å utdanne seg til NLP terapeut og NLP coach.

Innhold og fagplan:
Antall videoer………..ca 110
Antall timer totalt……minimum 15-18 t videotid
Antall moduler………10+ bonus

Avsluttende prøve… .test med bruk av bøker og materiell ca 3 t

Total studietid………. ca 4 mnd
Gjennomføring og tidsforbruk
Individuelt, men minimum 10-15 timer utover videotid.? Det innebærer ikke nødvendigvis studering, men bruk av teknikker.

Personlig instruksjon……. nettmøter med spørsmål og svar underveis
3 gratis coachingsamtaler underveis

Min 25 teknikker - 10+ videodemonstrasjoner av kursinstruktør

Oversikt moduler og innhold?(I nedenstående moduloversikt er tatt med kun et utvalg av alle temaer)?

INNLEDENDE
velkommen?orientering om gjennomføring??

MODUL 1 – Det menneskelige sinn?Definisjon og forklaring på NLP
Din fantastiske hjerne?
Forstå menneskelig opplevelse og erfaring
Hvor raskt kan endring skje?
Handlingens årsak - effekt
Personlig avklaringsprosess

MODUL 2 – Vår modell av verden?Det menneskelige sinn og vår fantastiske underbevissthet.?Grunnleggende
NLPforutsetninger?
Mennesket fungerer perfekt ?
NLP-kommunikasjonsmodell?
Begrensende overbevisninger

MODUL 3 – Sinnets indre og sanser
?Måten vi sanser, skaper og endrer opplevelser og minner.?
Intro till representasjonssystemer?
Utvikle intuisjon, lytteferdigheter og hvordan lese mennesker raskt.

MODUL 4 – Tilstand ?Hvordan skape positive og effektive indre tilstander.
Evnen til å kommunisere følelser og opplevelser optimalt.
Lære spørsmål som åpner, utfordrer og endrer menneskers liv.
Hvordan du utvikler en sterk indre og ytre dialog.?
Bli språklig bevisst og presis i bruk av ord.
Kraften I følelser

?MODUL 5 - Forholde til mennesker?Hvordan bygge relasjoner superhurtig.
Ha et verdietisk fundament for selvrespekt og selvinnsikt.?
Hvordan lese mennesker ?
Hvor autentisk er du – din identitet under lupen.

MODUL 6 – Språklige presisjon I kommunikasjon
Kunsten å stille spørsmål
Å finne mening bak andres ord
?Forutsetningsforståelse
Gi og ta feedback

MODUL 7 – Å sette mål
Utvikle og omsette dine drømmer i mål og konkret handling.
Nøkler til suksess?SMART mål?

MODUL 8 – Strategi er veien til målet
Lære hvordan du bygger strategier helt ned på detaljnivå, som virker.
Teknikker for mental styrke?Å motivere seg selv og andre?
Modellere de beste

??MODUL 9 - Praktisk integrering?
Konflikthåndtering
Terapeutisk problemavklaring
Effektive endringsprosesser
Coachingsamtalen og mentale teknikker
?Fallgruver og utfordringer

Bonus
Hvordan lykkes som coach/terapeut?
Etablering av inntektsbringende virksomhet?
Midndfulness, trance - og avslapningsteknikker?
Tidsbaserte teknikker


Her finner du spesifikt innhold i de forskjellige moduler:
Mestre samarbeid mellom bevissthet og underbevissthet
Samspill mellom sinn, kropp og handling
NLP-forutsetninger
Personlig ressursutvikling
Kraftfulle påvirkningsteknikker
Hvordan stille gode spørsmål
Lær å lese andre menneskers inkongruens
Lær hvordan du lærer
Hva er det egentlig som blir sagt
Bevege deg bak ordene og i dybden
Oppnå rapport
Mindfullness – å leve i nuet 
Ha et tydelig og ekte kroppsspråk
Metodikk og coachens rolle
Coachingsamtalens oppbygging
Hvordan coache deg selv
Life coaching
Litt presentasjonsteknikk
Bruke submodaliteter
Effektiv kommunikasjon/spørreteknikker
Håndtere egne og andres følelser
Kontroll over egen sinns- og ressurstilstand??Mål, verdier og strategier
Å ta viktige livsvalg
Bevege deg mot løsningsfokusert tilstand
Ta i bruk hypnotisk språk
Livscoaching/lifecoaching filosofi
Metafor bruk
Din evne til å motivere andre
Tidslinjeteknikker
Åpne for egen og andres ressurstilstand
Hvordan coache andre

Konkrete begreper og innhold som NLP Practitioner inneholder:
Rapport – veien til andres sinn
Våre representasjons- og subjektive kodesystem
Kalibrering
Submodaliteter og Metamodellen
Tilstandsendring og ressursutvikling
Oppfattelsesposisjoner
Rammer og reframing
Nevrologiske nivåer
Idenititetsanalyse
Ankring
Lifecoaching/livsplanlegging
Mål og strategivalg
TOTE-modellen og strategielicitering?
Konfrontasjonsteknikker
Tranceteknikker og Mindfullness
Metaforer
Meta tankegang
Tidslinje- og regresjonsterapi

Målgruppe for kurset

For deg som ønsker å:
• investere i deg selv og få inspirasjon til indre vekst
• skape forandring i livet og bygge en ny fremtid
• ha bedre gjennomslagskraft evne til å kommunisere i møte med mennesker
• som trenger utfordringer, vil starte egen coach- eller terapeutvirksomhet
• som vil dyktiggjøre seg i jobb, i idrett, i egen virksomhet
• ha det godt med seg selv og få en ønsket livskvalitet

Opptakskrav:
• Personlig egnethet ved intervju og over18 år

Kursmateriell

Litteratur og arbeidsmateriell: Utdelt kompendium som dekker hele pensum + utvalgt litteratur- NLP i arbeid og Den store NLP boka.

Eksamen / sertifisering

Kursbevis når gejnnomgått videoer og obligatoriske oppgaver.
Skriftlig prøve og demonstrasjon av valgt teknikk. 3 timer skriftlig eksamen.
Sertifisering etter internasjonale standarder definert av The society of NLP.

Uttalelser

Det var en fin variasjon i måten kursinnholdet ble presentert på, og en god balanse mellom teori og praksis. Jeg opplevde at kursholder satte rammer som gav oss den tilliten og tryggheten som er nødvendig for å kunne lære og utvikle seg. Jeg har nå fått en referanse på et godt læringsmiljø, i tillegg til en verdifull og anvendelig faglig kompetanse.
- Kåre Tvervik, Sosionom
- NLP Practitioner og NLP Master Practitioner 2014