Mentoring - bedriftinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

AFF har drevet med mentoring­programmer innen ledelse og organisasjons­utvikling siden 1999 og er i dag det fremste kompetanse­senteret innen mentoring i Norge. Mentoring blir i dag brukt som lærings­metode innen mange områder knyttet til samfunns- og nærings­utvikling.

Det finnes en mentor for enhver leder:
AFF tilbyr et bredt spekter av mentoring­programmer knyttet til ledelses- og organisasjons­utvikling. Mentoring­virksomheten i AFF baserer seg på forskning og internasjonale standarder knyttet til gjennomføring av mentoring­programmer (The International Standards for Mentoring Programmes in Employment, ISMPE). AFF er de eneste i Norge som baserer sin mentoring­virksomhet på internasjonale standarder.

Hvorfor mentoring:
Mentoring er en meget effektiv og engasjerende form for leder­utvikling. I tillegg egner mentoring seg i arbeidet med organisasjons­utfordringer på tvers av enheter og mellom nivåer.

Mål og resultat:
Forskning og AFFs evalueringer viser at våre mentoring­programmer er meget effektive tiltak i utviklingen av virksomheten og dens ledere. Mentoring­programmene gir betydelig utvikling for både adepter og mentorer.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Vis flere tilsvarende kurs: