Maskinførerkurs klasse M1 - M6 - nettkursKursarrangør: Kompetansebedriften
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 08:30 - 16:00
Varighet: 10 dager
Pris: 12.500
Neste kurs: 01.07.2024 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr maskinførerkurs klasse M1 - M6 som nettkurs. Modul 1.1 og 2.1 gjennomføres på nett med videokonferanse og muligheter for dialog mellom instruktør og deltaker. Praksisdel gjennomføres ved fysisk oppmøte.

Innhold:
Praksis gjennomføres etter fullført teorikurs, dette gjelder også når man har inngått en fadderavtale. Hensikten med vårt maskinførerkurs er å gi personer som skal arbeide med anleggsmaskiner kunnskap om sikker bruk, vedlikehold og kontroll. Maskinfører skal kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker knyttet til bruken unngås.

Vårt maskinførerkurs vil skape en bevisst holdning til de faremomentene som bruk av en anleggsmaskin medfører for å legge til rette for en trygg og sikker arbeidsplass. Våre instruktører har meget god kompetanse og lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Kompetansebedriften utformer våre maskinførerkurs etter dine behov og arbeidsoppgaver slik at det skal være relevant for din virksomhet.

Agenda:
• Lover og forskrifter
• HMS - helse, miljø og sikkerhet
• Uønskede hendelser
• Sakkyndig og daglig kontroll
• Typer og bruksområder
• Konstruksjon og virkemåte
• Praktisk gjennomgang

Målgruppe for kurset:
Kurset egner seg for alle bransjer hvor anleggsmaskiner og utstyr for masseforflytning med hjullaster, gravemaskin og dumper er vanlige arbeidsredskaper.

Komplett kurs maskinførerkurs inkludert oppkjøring
• For 1 maskinklasse (M2, M4. M6) kr 15.950,-
• For 2 maskinklasser (M2, M4, M6) kr 20.950,-
• For 3 maskinklasser (M2, M4. M6) kr 25.950,-

Fadderløsning modul 1.1 og 2.1 og 3.1
• Klar for kjøring med fadderavtale i bedrift kr 10.950,-
• For oppkjøring pr maskinklasse M2, M4 og M6 kr 1000,-

NB! fadderløsning krever fysisk oppmøte på en av våre kurslokasjoner for gjennomføring av praksis modul 3.1 (grunnleggende praksis).


Eksamen / sertifisering:
1. Eksamen må tas ved oppmøte på praksisdelen av kurset.
2. Ved gjennomføring av praksis andre steder enn Oslo, Moss og Sandefjord må teorieksamen gjennomføres digitalt (kontakt instruktør ved spørsmål).
3. Det skal være full samhandling mellom deltakere i klasserommet og digitalt og instruktør. Alle må ha på video og mikrofon til enhver tid.