Maskinførerkurs - M2 - M4 - M6Kursarrangør: Kompetanse AS
Sted: Buskerud, Drammen
Buskerud
Kursadresse: Dråpen 6, 3036 Drammen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Oppstart kl 08:00
Varighet: 1 dag
Pris: Fra 9.999

Vi tilbyr Maskinførerkurs, komplett med fadderløsning. Oppkjøring kommer i tillegg. Dette koster 1500 kr. pr. maskinklasse. Maskinklasser: M2 = Gravemaskin, M4 = Hjullaster, M6 = Dumper

Opplæringsplanen omhandler følgende punkter:
MODUL 1.1Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 undervisningstimer)

• Innledning
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering
• Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått)

MODUL 2.1 Teorikurs – Maskinfører (24 undervisningstimer)
• Innledning med krav til maskinfører
• Bruksområder for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen
• Ulykker med maskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg
• Oppbygging av forskjellige maskintyper
• Vedlikehold
• Hydraulikk
• Dieselmotor
• Sertifisering/dokumentasjon
• Øvingsoppgaver
• Eksamen

MODUL 3.1 Praktisk bruk – Grunnleggende praktisk opplæring (8 undervisningstime)
• Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle maskiner
• Kontrollpunkter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Bruksområder og betjening av aktuelle maskiner
• Maskinens arbeidsområde
• Maskin brukt til løfting av last
• Bruk av løfteredskap
• Praktisk bruk av maskinen
• Forklaring av M klasser for maskin over 15 kw:

Det finnes flere varianter man kan velge for å få utstedet kompetansebevis for maskin-klassene:
• Man kan inngå en fadderavtale med opplæringsbedriften, altså Kompetanse AS. Den praktiske delen av opplæringen vil da dedikeres til en fadder i bedriften, som må dokumentere praksisen. Når praksisen er godkjent kommer vi og tar en oppkjøring, for så å utstede kompetansebevis.
• Man kan også ta all praksis i opplæringsbedriften. Kompetanse AS setter da opp en praksis uke som man melder seg på. Ta kontakt ved interesse.

Eksamen / sertifisering:
Etter fullført kurs, bestått praktisk- og teoretisk eksamen, utstedes det kompetansebevis fra sentralregisteret på sertifisert opplæring. Kurset vil i sin helhet gjennomføres på Norsk, men kan ordne med tolk og læremateriell på Engelsk og Polsk. Ta kontakt for mer info

• Pris: Fadderløsning i bedrift for M2, M4 og M6 kr. 9990 pr. deltaker
• Pris: Oppkjøring for fadderavtale kr. 1500 pr. maskinklasse
• Pris: Praksis i Kompetanse AS Ta kontakt