MaskinførerkursKursarrangør: Opus Narvik
Sted: Oscarsborg vgs
          Nordland, Narvik
Kursadresse: Dronningens gate 68, 8512 Narvik (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Etter avtale
Varighet: 40 timer

Vi tilbyr maskinførerkurs. Teorien er felles for alle typer masseforflytningsmaskiner. Kurset fører fram til sertifikat i nevnte klasse.

Kurset gjennomføres etter fagplaner fra SGS, med 32 timer med teoriundervisning og 8 timer praksis per maskinklasse M1, M2, M3, M4, M5, M6 og M20.

Kurset gir sertifisering i følgende klasser:
M1 – Doser
M2 – Gravemaskin
M3 – Veihøvel
M4 – Hjullaster
M5 – Gravelaster
M6 – Dumper
M20 – Annet (landbruksmaskin, beltekjøretøy, tråkkemaskin osv)

Etter avsluttet modul avholdes det teorieksamen. Vi har drevet med sikkerhetsopplæring siden midten av 80-tallet, og har tilegnet oss en bred erfaring på området. Vi har kompetanse på blant annet truck, kran, masseforflytningsmaskiner, stropper, samt varme arbeider.

Som sertifisert opplæringsbedrift forplikter vi oss til å gi opplæring i samsvar med de til en hver tid gjeldende krav og læreplaner. Dette gir trygghet om at opplæringen omfatter kravene for det aktuelle kompetansebevis, samt at deltakerne får nødvending kunnskap om arbeidet, sikkert, effektivt, og forståelse for vedlikehold av arbeidsutstyret.

Til alle våre kurs foreligger det læreplan med krav om teoriundervisning, praksis, varighet med mer som følges. Kvalifisert instruktør og godt læremateriell sikrer grunnlag for god og nyttig opplæring.

Tid:
• 8 timer teori – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (modul 1.1)
• 24 timer teori – Masseforflytningsmaskiner (modul 2.1)
• 8 timer – Praktisk bruk (modul 3.1)
• 32 timer – Praksis (modul 4.1)

NB: Praksis må ordnes på egen arbeidsplass med fadder (erklæring og kjørebok). Oppkjøring med instruktør. Vi tilbyr også bedriftsintern opplæring tilpasset den enkelte kunde. Påmelding via mail eller telefon!

Målgruppe for kurset

Alle som trenger maskinførerkurs.

Forkunnskaper:
Ingen forkunnskaper trengs, men må ikke ha sperring fra politi
(pga. for eksempel promillekjøring).