Løfteoperasjoner - Operasjonelt ansvarlig personKursarrangør: KIS Kompetanse
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 8.960

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

Kursinnhold:
• Krav og ansvar til rollen operasjonelt ansvarlig
• Lover, forskrifter og standarder som gjelder vedrørende bruk av løfteutstyr
• Overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner
• Helhetlig planlegging av løfteoperasjoner
• Utføre planlegging, identifisering og vurdering av farer, identifisering av og etablering av barrierer, gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon
• Krav for oppbevaring av løst løfteutstyr
• Kompetansekrav for ulike typer løfteutstyr
• Krav til fadder og sensor

Målgruppe for kurset

• Operasjonelt ansvarlig
• Fagansvarlig Logistikk
• Vedlikeholdsledere

Forkunnskaper:
• ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering

Det vil bli utstedt kursbevis etter gjennomført kurs