Kvalitetsledelse 1 - grunnkurs i kvalitetsledelseSted: Teknologisk Institutt AS
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Forusbeen 10, 4033 Stavanger (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 14.400

Vi tilbyr grunnkurs i kvalitetsledelse 1. Grunnkurset gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse, og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.

Kursinnhold - du lærer:
• Om strukturen for ISO-standarder for ledelsessystemer - fellestrekk og forskjeller.
• Om kravene i ISO 9001:2015 (kvalitet), hva intensjonen bak kravene er, og hva de betyr i praksis.
• Du får innblikk i kravene som stilles i ISO 14001:2015 (ytre miljø).
• Du får grunnleggende forståelse for hvordan et ledelsessystem kan bygges opp i en bedrift.
• Du lærer hva det vil si å ha en prosessbasert tilnærming, og hvorfor standardene har fokus på risiko og muligheter.
• Hvilke krav som stilles til bedriftens ledelsessystem mht. ISO-sertifisering.

Hva får du igjen for kurset:
• Økt forståelse for kvalitetsledelsessystemer
• Større trygghet i rollen som kvalitets- og / eller miljøleder
• Kompetanse til å lede arbeid med ledelsesystem innen kvalitet og miljø
• Du blir i stand til å hjelpe egen bedrift i gang med arbeidet mot en ISO-sertifisering
• Grunnlaget for å gå videre mot fire ulike personlige sertifiseringer

Annet:
Bli kurset av erfarne rådgivere med lang erfaring fra oppbygging av ledelsessystemer i ulike bedrifter og bransjer. Med relevante caser og praktisk tilnærming får du god kunnskap om standarder og verktøy, som du enkelt overfører til egen bedrift etter kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for:
• Alle som jobber med ledelse eller administrasjon av ledelsessystem innen kvalitet (ISO 9001) og / eller miljø (ISO 14001).
• Personer som vurderer en karriere som kvalitetsleder eller miljøleder.
• Alle som har tenkt å gå videre på kurs innen kvalitets- eller miljøledelse.
• Alle som ønsker startgrunnlag for personlig sertifikat som kvalitetsleder, risikoleder, kvalitetsrevisor eller revisjonsleder.
• Personer med lederansvar.

Uttalelser

Jeg vil absolutt anbefale kurset til andre. Godt kvalifiserte og engasjerte kursledere fikk med seg kursdeltakerne.
- Anita Øyen Halås, regnskap- og kvalitetsansvarlig, ELMO Teknikk AS