Kurs i forhandlingsteknikk og konseptuelle salg - bedriftsinterntKursarrangør: Sinius AS
Sted: Vi kommer til din bedrift i Telemark
          Telemark
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i forhandlingsteknikk for bedrifter. Lær å bruke solide teknikker for kommunikasjon, forhandling, salg og overbevisning. Kurset inkluderer også bruk av kroppsspråk. Bli bevisst på hvordan andre kan oppfatte deg og få effektive verktøy for å kunne påvirke og overbevise bedre.

Kursinnhold:
Forhandlinger gjennomføres ved kommunikasjon, enten verbal eller ikke-verbal der partene utveksler krav, ønsker og argumenter. En vellykket forhandling handler mest om å løse utfordringer og skape troverdig kontakt. Vellykkede forhandlinger handler om å være i stand til å forberede, gjennomføre og følge opp ting. Man må kunne bygge tillit og relasjon, oppleves troverdig, påvirke og overbevise og følge opp på en profesjonell og seriøs måte.

Mål for en vellykket forhandling:
• Når du når nok av dine mål og delmål
• Resultatet blir oppfattet som akseptabelt av motparten
• Forhandlingen gjennomføres effektivt (tid - ressurser - penger)
• Det beste alternativet gir ikke uløste problemer eller nye utfordringer og ikke er til skade for noen av partene
• Begge parter sitter igjen med en god følelse og er motivert for å begynne samarbeidet (gjensidig tillit)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Utviklet egen evne til å analysere, strukturere og gjennomføre en forhandlingssituasjon
• Ha økt forståelse for de atferdsmessige aspektene i bl.a. kommunikasjon argumentasjon og kroppsspråk
• Kunne mer om hvordan man selv oppleves som forhandler og hvordan man kan bidra til hensiktsmessige forhandlinger, og oppnå det man ønsker.
• Fått diskutert og trent litt på vanskelige situasjoner

Det er ikke rollespill i kurset.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter