JegerprøvekursSted: Teoridelen arrangeres på kurslokale i Narvik, mens skyteopplæringen skjer på lerduebanen i Håkvikdalen eller skytterbanen på Hergot.
          Nordland, Narvik
Kursadresse: 8507 Narvik
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Pris: 2.000

Alle personer som har fylt 16 år, og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst utøves ha bestått jegerprøven. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en skriftlig eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer og kan tas fra man er 14 år.

Personer som er fast bosatt i utlandet, trenger ikke ta jegerprøven dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt eget land.

NOJFF arrangerer jegerprøvekurs, og det har vært stor deltakelse på disse kursene de siste årene. Kurset som er på obligatoriske 30 timer tar for seg emner som jegeransvar, våpen og ammunisjon, human jaktutøvelse, sikkerhet, sikte- og skyteteknikk samt vstandsbedømmelse. Det er også lagt inn praktisk øving på skytebane.

NOJFF arrangerer 2 kurs per år med start i februar og august. Det er en kursdag i uken (torsdag). Teoridelen arrangeres på kurslokale i Narvik, mens skyteopplæringen skjer på lerduebanen i Håkvikdalen eller skytterbanen på Hergot

Vis flere tilsvarende kurs: