Intuisjonskurs fra IntuisjonsskolenKursarrangør: Intuisjonsskolen
Sted: Hele landet, Vika i Oslo, 5 min fra nationaltheatret stasjon.
          
Kursadresse: Arbinsgate 7, 0253 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Varighet: 2 dager
Pris: 3.500

Alle kan lære å bruke intuisjonen sin i helt konkrete sammenhenger. Lær å ta inn intuisjon, tolke og forstå den og ikke minst bruke den. Dette er et solid kurs basert på erfaring og god dokumentasjon. Intuisjonsskolen har over 15 års erfaring i å undervise, lære og coache mennesker om intuisjon.

Lær å:
• Forstå din egen intuisjon,hva den kan brukes til
• Stole mer på din egen magefølelse
• Forstå og tolke det intuisjonen din sier til deg
• Bruke intuisjonen din i konkrete sammenhenger
• Oppdage og benytte muligheter du ikke ser
• Ta raskere og bedre valg
• Bli mer bevisst på egne verdier og mål
• Videreutvikle kreativitet og nytenkning
• Arbeide på en ny måte mot mål
• Bli sikrere på egne beslutninger

Kursert er delt inn i forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og individuelle oppgaver og case/eksempler som demonstreres. Indiviudell oppgave med hjelp fra instruktør som dokumenteres. Teorien er basert på Carl Gustav Jung og Freud, i tillegg til moderne dokumentasjon og forskningsresultater.

Målgruppe for kurset

Alle som vil lære å bruke sine egne ressurser bedre, ta raskere og bedre valg og bli sikrere på egne beslutninger.

Kursmateriell

Kompendium og oppgaver.

Eksamen / sertifisering

Kursbevis

Uttalelser

Endelig et kurs som tar intuisjon opp i sin fulle bredde og dybde. At intuisjon finnes er det vel ingen lenger som bestrider, men hvordan blir man kjent med sin egen? Tema og øvelser som gjennomgås her er både spennende og nyttig for alle som ønsker å bruke intuisjonen sin enda bedre og jeg anbefaler det gjerne!
Janecke Hagevik

Vis flere tilsvarende kurs: