Instruert personell med førstehjelp - nettkursKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 790

Vi tilbyr kurs i instruert personell med førstehjelp som nettkurs. Kurset skal sette instruert personell i stand til å oppfatte risiko og unngå elektriske farer. Dette skal bidra til å øke sikkerheten for den ansatte.

Innhold:
Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig.

Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier / driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
Del 1 - IP:
• Ansvarsforhold
• Planlegging
• Risikofaktorer
• Strømgjennomgang
• Sikkerhetsfilosofi
• Vern og beskyttelsestiltak
• Krav til verneutstyr og instrukser

Del 2 - Teoretisk førstehjelp:
• Skadestedarbeid - varsling
• Sirkulasjonssvikt
• Strømskader
• Bevisstløshet
• Hjerte- lungeredning
• Typiske skader ved høyspenning
• Typiske skader ved lavspenning

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer utstedelse av kursbevis. Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til Internett.

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til ­dokumentasjon for teoretisk opplæring