Hudpleieutdanning vg2 og vg3 - Samlinger / nettstudierKursarrangør: Hud og kroppsterapiskolen
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 år
Pris: 70.000

Vi tilbyr hudpleieutdanning vg2 og vg3. Dette er en utdanning som er delt med fysisk oppmøte to dager i uken på skolen med praksis undervisning og en nettportal for både teori og praksis undervisning og en nettportal for både teori og praksis. Studiet er godkjent Statens lånekasse

Hud og kroppsterapiskolen gir deg muligheter til å kombinere utdanning og jobb, for å raskt komme deg ut i et attraktivt arbeidsmarked. Utdanningen er lagt opp til effektiv og revolusjonerende opplæring. Hud og kroppsterapiskolen er en skole som benytter seg av lærere med utdannelse som faglærer og høyt kvalifiserte metoder.

Utdanningen:
Dette er en utdanning som er delt med fysisk oppmøte på skolen med praksis undervisning og en nettportal for både teori og praksis. Undervisning praksis to dager i uken fra kl. 09:00-15:00 september – desember. Undervisning praksis en helg i måneden fra torsdag- søndag Januar – juni 2021.Nettundervisning, teoretisk som er lagt opp til offentlig privatisteksamen. Når det er fysisk oppmøte på skolen er det fokus på praksis.
Den teoretiske delen skjer via vår nettportal og du vil få god innføring i hvordan bruke nettportalen slik at du kan bruke den riktig gjennom hele studiet og frem til eksamen.

Eksamen:
Skoleeksamen:
• Skriftlig teoretisk prøve
• Praktisk prøve med muntlig høring

Krav til skole eksamen:
Studenten må gjennomgå en studie på minst 1403 timers trening i praktisk og teoretisk arbeid

Privatist eksamen:
Privatisteksamen, teoretisk og tverrfaglig (praksis) avlegges i november/desember for oppstart ved høstsemesteret og mai/juni for oppstart vårsemesteret.
Skoleeksamen teoretisk og praktisk avlegges på Hud og kroppsterapiskolen Tønsberg

Offentlig privatisteksamen:
Alle kandidater som skal går privatskole og har lån i Statens lånekasse, og som tar en yrkesfaglig utdannelse må gjennomføre privatisteksamener. Dette er de eksamener som rapporteres til lånekassen for å få godkjent lån, stipend og skoleåret. Kandidaten forplikter seg til å melde seg opp til, og betale for gjeldende eksamener i henhold til programplanene, hudpleie Vg2 og Vg3. Dette meldes opp mellom 15. januar og 1. februar for vårsemesteret og 25.august og 15.september for høstsemesteret.

• HUD 2001 Helsefremmende arbeid
• HUD 2002 Kommunikasjon og samhandling
• HUD 2003 Yrkesutøvelse
• HUD 2004 Tverrfaglig/praktisk

• HUD 3001 Helsefremmende arbeid
• HUD 3002 Kommunikasjon og samhandling
• HUD 3003 Yrkesutøvelse
• HUD 3004 Tverrfaglig/praktisk

Fravær:
Studenten må ikke ha mer enn 10 % fravær i løpet av studietiden for å kunne gå opp til skoleeksamen.

Studiestart:
• 1.semester - samlingsbasert mandager og tirsdager hver uke med praksis undervisning i klasserom mandag og tirsdag 09:00-15:00
• 2.semester - Samlingsbasert en langhelg pr måned torsdag-søndag praksis og teoretisk læring opp mot offentlig privatisteksamen

Kursmateriell:
• All praksisundervisning er inkludert i prisen
• studiebøker og uniform kommer i tillegg til prisen

Forbehold:
Hud og kroppsterapiskolen tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium. Det må være minst 5 studenter påmeldt til gjeldende kurs for gjennomføring av denne. Informasjon om endringer vil komme senest 4 uke før oppstartsdato.

Målgruppe for kurset:
Menn og kvinner over 18 år

Vis flere tilsvarende kurs: