Hårmineralanalyse - nettkursKursarrangør: Tunsberg Medisinske Skole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 - 4 måneder
Pris: 4.500

Vi tilbyr kurs i hårmineralanalyse som nettkurs. Opplever du at noen pasienter gjør alt riktig, men likevel ikke blir bedre? Da kan det være nyttig for deg å ha flere kartleggingsverktøy på lur!

Hva er hårmineralanalyse:
En hårmineralanalyse (HMA) er et enkelt, forskningsbasert kartleggingsverktøy som måler mengden mineraler i håret. Mineraler er involvert i de fleste av kroppens viktigste funksjoner og bør være i et visst forhold til hverandre for å kunne jobbe effektivt.

Hvorfor bruke HMA:
En kartlegging av mineralbalansen gir verdifull innsikt i pasientens biokjemi og helse, og motiverer til endring. En HMA-rapport kommer i to deler komplett med diagram som viser mineralverdiene i forhold til referanseområder og medfølgende forklaring, samt kostholdsanbefalinger og en fagrapport til terapeuten.

Du får informasjon om:
• Kroppens ernæringsstatus
• Metabolisme
• Stressrespons
• Viktige hormonbalanser
• Giftige tungmetaller
• Hvor effektivt kroppen jobber med de ulike næringsstoffene

Analysen lar seg enkelt kombinere med andre behandlingsformer og fungerer godt som supplement til ulike analysemetoder.


Læringsutbytte

Tema 1 - Etter endt tema 1 har du:
• Kunnskap om hva HMA er
• Nødvendig kompetanse for å kunne ta en riktig innsamlet hårprøve
• Forståelse for mineralenes oppgaver
• Kunnskap om hvordan håndtere kritikk samt viktig forskning innen HMA
• Forståelse for de vanligste problemstillinger som kan oppstå i en veiledning

Tema 2 - Er en praktisk gjennomgang av rapporten slik at du kan bli kjent med rapporten og begynne å anvende det du har lært på ditt eget analysesvar.
Etter endt tema har du forståelse for:
• Hvordan en HMA-rapport er bygget opp
• Hva de ulike diagrammene representerer
• De viktigste proporsjoner, ideelle nivåer og hva avvik fra disse indikerer

Tema 3 - Vil hjelpe deg å forstå mer om sammenhengen mellom de ulike delene som bidrar til kroppens energiproduksjon, og hvordan dette spiller en viktig rolle i hårmineralanalysen.
Etter endt tema har du kunnskap om:
• Teorien som ligger til grunn for faget hårmineralanalyse
• Hva metabolisme er
• Det nevroendokrine system
• Fast og slow typer innen HMA

Tema 4 - Du vil få en innføring i mineralenes antagonister og synergister. Vi skal fokusere på noen vanlige ubalanser som kan være nyttig for din praksis.
Etter endt tema vil du ha kunnskap om:
• Hvordan mineraler jobber med og mot hverandre for å holde kroppen i balanse
• Hvordan blodtrykk, hormonbalanser, blodsukker, stress, benskjørhet, dysleksi og matintoleranse uttrykkes i en HMA

Tema 5 - Du vil få en oppskrift på hvordan man rebalanserer, både gjennom kostholdsendringer og anbefalte tilskudd, som lett kan integreres i andre behandlingsformer.
Etter endt tema vil du ha forståelse for:
• Hva en rebalansering er og innebærer
• Forskjell mellom symptomer og årsak og hvorfor dette er viktig innen HMA
• Diskusjonen rundt tilskudd vs. Mat
• Tungmetaller og hvordan disse elimineres gjennom en rebalansering

Analyse og mentor er inkludert:
Inkludert i studieavgiften er en hårmineralanalyse. Det å se på sin egen analyse mens man gjennomfører kurset, vil gi økt forståelse og gjøre undervisningen enda mer konkret. Du vil også få en egen mentor som du kan kontakte dersom du har spørsmål til de fem første analysene du utfører etter endt kurs.

Målgruppe for kurset:
Kurset egner seg for:
• Biopater
• Ernæringsterapeuter
• Kostholdsveileder TMS
• Bachelor eller master i ernæring
• Leger og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin

Har du en utdanning som ikke står på denne listen, ta kontakt, så tar vi en individuell vurdering av din kompetanse.

Opptakskrav:
• Det er et krav at du har gjennomført en utdanning fra minst en av fagretningene over

Eksamen/sertifisering:
For å bli sertifisert i hårmineralanalyse, må du etter endt kurs gjennomføre 25 analyser og deretter delta på et seminar, som arrangeres av konsulenttjenesten MatLos. Du får kursbevis etter fullført kurs hos oss, og sertifiseringsbevis etter å ha deltatt på seminaret.