Grunnmedisin - nettkursKursarrangør: Tunsberg Medisinske Skole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 semestre
Pris: 14.900

Grunnmedisin er et deltidsstudium over 1 år, som gir kompetanse i medisinsk naturvitenskapelig tenkemåte og kunnskap, med hovedvekt på anatomi, fysiologi og patologi.

Kursinnhold:
Du vil lære om symptomer og det å gjenkjenne sykdomstilstander, om hvordan kroppen, organene og cellene er bygget opp og alle de fysiske prosessene som foregår i kroppen. Utdanningen er verdifull for alle som ønsker å arbeide med helse. For deg som ønsker å bli naturterapeut er studiet obligatorisk. Det gjør også kommunikasjon med det ordinære helsevesenet lettere, og det kan ha stor betydning for behandlingsstrategien innen mange naturmedisinske terapiformer.


Program:

Første semester
Grunnmedisin del 1 - Anatomi og fysiologi:

1) Fra celler til vev:
• Biokjemi, celler og vev, kroppens væsker, hudens oppbygging og funksjoner

2) Sirkulasjon og respirasjon:
• Sirkulasjonssystemet (hjertet, lymfe / blodkarene og blodet) og respirasjonssystemet

3) Nervesystemet og bevegelse:
• Nervesystemet, muskel- og skjelettsystemet
• Kroppens temperaturregulering

4) Fordøyelse, nyrer og forplantning:
• Fordøyelsessystemet, omsetning av næringsstoffer, urinsystemet og forplantning
• Hormonell regulering

5) Immunsystem og mikrobiologi:
• Immunsystemet
• Lære om mikroorganismer


Andre semester
Grunnmedisin del 2 - Patologi:

1) Introduksjon til patologi:
• Celleskade, betennelse, generelt om kreft, sykdommer i huden
• Forbrenninger
• Generell farmakologi

2) Sirkulasjon og respirasjon:
• Patologi i hjertet, blodkar og blod
• Patologi i respirasjonssystemet
• Førstehjelp-basal hjertelungeredning

3) Sanser og bevegelser:
• Patologi i nervesystemet og bevegelsesapparatet
• De vanligste psykiske lidelser

4) Fordøyelse, nyrer og forplantning:
• Patologi i fordøyelsesorganer, urinveissystemet og kjønnsorganer

5) Immunsystem og mikrobiologi:
• Autoimmune sykdommer og immunsvikt
• Transplantasjon
• Vanlige infeksjoner


Undervisning:
Utdannelsen er et deltidsstudium, og vi anbefaler at studentene jobber regelmessig med stoffet, og setter av minimum 10 - 20 timer pr uke. Lærestoffet presenteres både gjennom lærebøker og fagartikler i nettskolen. Det er også tilgjengelig videoforelesninger fra store deler av pensum.

Frivillige samlinger:
For de som ønsker veiledning / undervisning med lærer er det også mulighet for dette. Vi arrangerer en 2-dagers samling pr semester. Samlingen er ikke inkludert i kursavgiften.

Lærere:
I dette studiet benytter vi kun utdannede leger og gjerne de som i tillegg har pedagogisk utdanning / erfaring.


Målgruppe for kurset:
Akupunktører, homøopater, soneterapeuter eller andre som er under naturmedisinsk utdanning. Yrkesutøvere innen helse- og sosialsektoren som mangler medisinsk utdannelse. Lærere / lektorer i den videregående skole. Studenter og andre interesserte som ser nytten av Grunnmedisin i sin fagkrets.


Kursmateriell:
Lærestoffet presenteres både gjennom lærebøker og fagartikler i nettskolen. Det er også tilgjengelige videoforelesninger fra store deler av pensum. For de som ønsker veiledning / undervisning med lærer er det også mulighet for dette. Vi arrangerer en 2-dagers samling pr semester. Kursavgiften inkluderer ikke litteratur.


Eksamen/sertifisering:
Eksamen i grunnmedisin del 1 er hjemmeeksamen. Eksamen i grunnmedisin del 2 er vanlig skriftlig eksamen. Denne eksamen arrangeres i samarbeid med andre skoler flere steder i landet.

I studiet skal du levere og få bestått på 10 innsendingsoppgaver og 10 quiz. Oppgavene er obligatoriske og må være bestått før du kan gå opp til eksamen. Kursavgiften inkluderer ikke eksamen.