Grunnleggende H2S opplæring - bedriftsinterntKursarrangør: Vestteknikk
Sted: Vi kommer til din bedrift
          Rogaland
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr grunnleggende H2S opplæring for bedrifter. Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr.

Kursinnhold:
• Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldikosid (SO2)
• Kilder til H2S og SO2
• Riktig bruk av deteksjonsutstyr
• Symptomer på eksponering
• Redningsteknikker og førstehjelp til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
• Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
• Kunnskap om vindretning og evakuering
• Prosedyrer for entring av lukket rom
• Grenseverdier for H2S og SO2
• Oppgaver og praktiske øvelser


Kurset bygger på følgende regelverk:
• API recommended practice 49 ? Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide.
• Arbeidstilsynets Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for hydrogensulfid.
• Forskrift om tiltaks- og grenseverdier best. Nr. 704

Sluttkompetanse:
Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Kurset passer for personell som skal jobbe i områder hvor H2S kan forekomme.

Kursmateriell

Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon og kursbevis.

Vis flere tilsvarende kurs: