G5 Offshorekranfører - stroppekurs og kranteoriKursarrangør: Rogaland Kranskole
Sted: Primært ved skolens egne fasiliteter på Ålgård, men kan også avholdes andre steder med det nødvendige utstyr.
          Rogaland, Gjesdal
Kursadresse: Skurvebakkane 2, 4339 Ålgård (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 64 timer

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Modul O-1, O-2.1

Teorikurs:
Varighet: 64 timer
For de som har VHF sertifikat fra før.

Kurset er inndelt på følgende måte:
1. uke: Mandag-onsdag: 24 t stroppekurs
2. uke: Mandag- fredag: 40 t kran teori
(dekker også teorien for førere av G20 fastmont. hydraulisk kran.)

Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer til kl. 1530. Alle 3 moduler avsluttes med teoretisk eksamen. Informasjon om den bedriftsinterne praksisopplæringen:
Modul O-4

Praktisk opplæring etter kjørebok, 150 timer dokumentert.
Opplæringen skal skje offshore med godkjent instruktør,
(kranfører med bevis og min. 3 års erfaring). (Norsk Kompetanseregister kan kontaktes dersom en ønsker opplysninger om godkjente sensorer.)

Adresse til NKR:
Norsk Kompetanseregister AS, Postboks 73, 1325 LYSAKER

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
- Være fylt 20 år

Eksamen / sertifisering

Etter bestått teori-eksamen og fullført praksisopplæring, må det avlegges
praktisk kjøreprøve offshore.
Denne bestilles hos operatørenes egne sensorer offshore.

NB! Kjørebok skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.

For å få utstedt kranførerbevis:
- 1 stk passbilde til beviset
- Kopi av kursbevis
- Kopi av VHF sertifikat
- Kjørebok med 150 praksistimer
- Kopi av bestått kjøreprøve

Dette sender deltakeren selv til Norsk Kompetanseregister for utstedelse av kranførerbevis.