G5 Offshorekranfører - VHF og KranteoriKursarrangør: Rogaland Kranskole
Sted: Primært ved skolens egne fasiliteter på Ålgård, men kan også avholdes andre steder med det nødvendige utstyr.
          Rogaland, Gjesdal
Kursadresse: Skurvebakkane 2, 4339 Ålgård (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 56 timer

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på offshorekran. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon og virkemåte.

Kurset skal gi personer som skal stroppe last kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer løfteredskap. Videre kunne gi signaler til fører av løfteinnretning slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Kurset er inndelt på følgende måte:
1. uke: 2 dager 16 t VHF
2. uke: 5 dager 40 t kranteori (dekker også teorien for Fastmontert hydraulisk kran) Kurset avsluttes med teoretisk eksamen, stroppedel + krandel.Bedriftsintern praksisopplæring:
Praktisk opplæring etter kjørebok, 150 timer dokumentert. Modul O-4.
Opplæringen skal skje offshore med godkjent instruktør, (kranfører med bevis og min.3 års erfaring).

Etter bestått teori-eksamen og fullført praksisopplæring, må det avlegges
praktisk kjøreprøve offshore. Denne bestilles hos operatørenes egne sensorer offshore. (Norsk Kometanseregister kan kontaktes dersom en ønsker opplysninger om godkjente sensorer.) NB! Kjørebok skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
- Være fylt 20 år

Kursmateriell

Deltakeren må ved kursstart ha med følgende:
- 2 stk passfoto til VHF-sertifikatet

Eksamen / sertifisering

For å få utstedt kranførerbevis:
- 1 stk passbilde til beviset
- Kopi av vitnemål
- Kopi av VHF sertifikat
- Kjørebok med 150 praksistimer
- Kopi av bestått kjøreprøve

Dette sender deltakeren selv til Norsk Kompetanseregister for utstedelse av kranførerbevis.
Adresse til NKR: Norsk Kompetanseregister AS, Postboks 73, 1325 LYSAKER.