G2 Tårnkranfører - GrunnkursKursarrangør: Rogaland Kranskole
Sted: Primært ved skolens egne fasiliteter på Ålgård, men kan også avholdes andre steder med det nødvendige utstyr.
          Rogaland, Gjesdal
Kursadresse: Hareland, 4330 Ålgård (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 40 timer
Pris: 13.600

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring på tårn-/ havne-/verftskraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for disse kraners konstruksjon og virkemåte.

Kurset skal gi personer som skal stroppe last kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og klassifiseringsregler av ulike typer løfteredskap. Videre kunne gi signaler til fører av løfteinnretning slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Grunnkurs::
Varighet: 40 timer
Modul 2.5: 16 t praktisk bruk
Modul 3.5: 24 t teori tårnkran


(dekker også teorien for G4 Traverskranfører og G3 Sving-/portalkranfører)
Kurset avsluttes med teoretisk eksamen. Kurset avsluttes med teoretisk eksamen kran og løfteredskap.

Bedriftsintern praksisopplæring med fadderavtale: Skal påbegynnes etter endt grunnkurs! Praktisk opplæring hvor timene føres i kjørebok, 120 timer dokumentert.
Opplæringen skal skje med instruktør/fadder godkjent av sertifisert opplæringsbedrift og den skal foretas på opplæringsområde og ikke ved nyttekjøring. Instruktøren/fadderen skal inneha kranførerbevis og minst 1 års erfaring.

Fadderavtalen er delt inn i 2 deler. Del 1 skal leveres Rogaland Kranskole FØR opplæringen i bedriften starter. Del 2 skal være Rogaland Kranskole i hende ETTER opplæringen i bedriften (120timer) er gitt, og er grunnlaget for at oppkjøring kan finne sted.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
- Være fylt 18 år
- Inneha godkjent stroppebevis eller annet kranførerbevis

Kursmateriell

Eleven må ved kursstart ha med følgende:
- 1 stk. passbilde til kranførerbeviset
- Kopi av stroppebevis eller annet kranførerbevis
- Arbeidstøy
- Vernesko

Eksamen / sertifisering

Etter bestått teori-eksamen og fullført praksisopplæring, må det avlegges
praktisk kjøreprøve etter avtale med kursets hovedinstruktør.
NB! Kjørebok + fadderavtale Del 2 skal fremlegges før praktisk kjøreprøve avlegges.

For å få utstedt kranførerbevis:
- Levert 1 stk passbilde til beviset
- Levert kopi av stroppebevis eller annet kranførerbevis
- Bestått teori-eksamen
- Levert kjørebok med 120 timer dokumentert praksis
- Bestått praktisk kjøreprøve