Flytelefoni teori - Radio Telegraphy Licence (RTL) - nettbasertKursarrangør: Oslo Flight Academy
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kontinuerlig oppstart
Pris: 1.990

Vi tilbyr teorikurs i flytelefoni - Radio Telegraphy Licence (RTL) som nettbasert kurs. Et flytelefonistsertifikat er et eget frittstående sertifikat som gir deg rett til å snakke på radiokanaler som benyttes i luftfarten.

Kurset benyttes gjerne av dem som flyr seilfly, mikrofly, droner eller hang- og paraglider der rettigheten ikke er inkludert i andre flygebevis. For å få utstedt et telefonistsertifikat må man bestå en teoretisk og en praktisk prøve. Sertifikatet er deretter gyldig i 10 år.

Teorikurs:
Flytelefonikurset inneholder én lærebok og fire nettbaserte innleveringer med oppgaver. Det er lærerstyrt retting, og nettlærer er tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. Etter fullført nettkurs kan du melde deg på til teoretisk prøve (eksamen). Eksamen gjennomføres hos trafikkstasjonene til Statens Vegvesen. En bestått teorieksamen har en gyldighet i 24 måneder fra datoen for bestått eksamen. Dersom praktisk prøve ikke tas innen 24 måneder må teorieksamen tas på nytt.

Praktisk prøve:
Etter bestått teorieksamen så venter en praktisk prøve hos en godkjent kontrollant. En oversikt over aktive kontrollanter finner du på vår hjemmeside. Praktisk prøve skal gjennomføres med reell toveis radiokommunikasjon på radioutstyr montert i luftfartøy eller tilsvarende. Dersom prøven ikke foregår som del av en flytur, skal radiokommunikasjon tilsvarende en flytur simuleres.

Når praktisk prøve og språkprøve er gjennomført og bestått, samt skjema NF-1075 «Praktisk prøve for flytelefonistsertifikat» og skjema NF-1071 «Language Proficiency Rating Assessment Form» er mottatt av Luftfartstilsynet, vil flytelefonistsertifikat bli utstedt.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker teorikurs i flytelefoni - Radio Telegraphy Licence (RTL) som nettbasert kurs.

Vis flere tilsvarende kurs: