Farlig verktøy - nettkursKursarrangør: Ramirent
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 490

Vi tilbyr nettbasert kurs om farlig verktøy. Dette kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere praktisk opplæring for å dekke forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring.

Innhold:
Norske myndigheter pålegger arbeidsgivere å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk. «Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol. Kursbevis for den teoretiske delen blir utstedt til deltakerne etter at teorikurset er gjennomført.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Oppbygging
• Betjening
• Brukeregenskaper
• Bruksområder
• Vedlikehold
• Sikker bruk og sikkerhetsregler
• Holdninger og motivasjon
• Lover og forskrifter

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs om farlig verktøy

Kursmateriell:
Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder.

Eksamen / sertifisering:
Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis