Farlig håndverktøy - nettkurs (engelsk)Kursarrangør: Mylift
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 - 4 timer
Pris: fra 1.290

Vi tilbyr nettbasert kurs om farlig håndverktøy på engelsk. Vårt sikkerhetskurs i bruk av farlig håndverktøy tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid §10-2, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og Internkontrollforskriften.

Kursinnhold:
Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal bruke farlige håndverktøy, samt de som skal lede arbeid med slikt utstyr. Det tar for seg generell bruk av ulike typer verktøy, hvilke faremomenter som verktøyene kan medføre, samt hvordan man går frem i forhold til vedlikehold og kontroll. Kurset går detaljert gjennom de forskjellige typene personlig verneutstyr som er påbudt og hvorfor disse skal benyttes.

Agenda:
• Lovgivning
• Generelt om arbeidsutstyr
• Sager
• Pistoler
• Vinkelslipere
• Drill og bormaskin
• Førstehjelp

Nettkurset er fleksibelt og praktisk og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, slik at dette passer best for din situasjon. Ved å dokumentere praksis, sammen med teoretisk gjennomgang i kurset, tilfredsstiller det kravene som stilles for dokumentert opplæring.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs om farlig håndverktøy

Kursspråk:
• Kurset holdes på engelsk

For å motta kompetansebevis, må følgende være godkjent:
• Teoretisk eksamen bestås i kurset
• Dokumentasjon på praktisk opplæring sendes inn