Fagbrev salgsfaget kveldstid på ett semesterKursarrangør: Svein Olav Sæthre
Sted: Thora Storm vgs
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Suhms gate 6, 7012 Trondheim (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Torsdagskvelder 17:00 -20:45
Varighet: 1 semestre
Pris: 17.000

Fagbrevutdanning som gjennomføres på et halvt år. Starter i februar og avsluttes i mai/juni. Utdanning for deg som jobber eller ønsker en jobb innen butikk, salg og service, men som savner formell kompetanse. Det samme fagbrevet som de på videregående skole tar.

For mange er utdanning et viktig virkemiddel til å stå bedre rustet i arbeidsmarkedet. De med dokumentert kunnskap foretrekkes ofte til de best betalte og mest interessante jobbene. Innhold i utdanningen er markedsføring/salg, sikkerhet og økonomi.

Undervisningsformen er preget av erfaringer fra egen jobb og gruppeoppgaver. Tidligere deltakere har gitt uttrykk for at det er lærerikt og en fordel at undervisning tar utgangspunkt i temaer som er lett gjenkjennelig.

Utdanningen gir deg en høyere timelønn avhengig av hvilken organisasjon og tariffavtale du tilhører.

Tverrfaglig eksamen i juni som tar utgangspunkt i din arbeidssituasjon med eksempler fra jobbhverdagen. På eksamen kan en benytte sin egen datamaskin eller penn/papir. Etter endt eksamen vil det bli en praktisk eksamen.


Betaling: Avbetalingsordning. Stipend: H&Kmedlem 10.000,- LOmedlem 10.500,-

Krav: Ingen krav til påmelding.

Ta kontakt om du ønsker referanser.


Kursmateriell:
Prisen er for 1 semester eks bøker og eksamensavgift


Eksamen/sertifisering:
Eksamen blir gjenomført av Trøndelag fylkeskommune.