Etterutdanning yrkessjåfør - godstransport / lastebilKursarrangør: Nordlandsbuss A/S
Sted: Nordland, Bodø
Nordland
Kursadresse: Stormyrveien 3, 8008 Bodø (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 07:30 - 16:15
Varighet: 5 dager
Pris: 9.200
Neste kurs: 13.03.2023 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr etterutdanning for yrkessjåfør. For å opprettholde yrkessjåførkompetanse skal den enkelte gjennomføre etterutdanning innen hvert femte år etter at bevis for yrkessjåførkompetanse ble utstedt første gang eller fornyet.

Etterutdanningen skal være en arena for erfarings og meningsutveksling mellom sjåførene. Kompetanseheving og felles utfordringer står i fokus. Det er obligatorisk oppmøte til alle timene. Tapt undervisning må tas igjen. Modulene må tas i rekkefølge, og det er ingen eksamen.

Modulene i kursene (innhold):
Modul 1
Introduksjon, kjøreteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS
• Utdanningens oppbygning og innhold
• Kjøre- og hviletid, arbeidstidsbestemmelser
• Veggrep, dekk og kjettinger
• Ergonomi og helse
• Levevaners betydning for god helse
• Tobakk, rusmidler og bedøvende midler
• Kriminalitet og smugling
• Ulykker, brann og førstehjelp

Modul 2
Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon, kjøretøyets konstruksjon og virkemåte
• Lover, forskrifter og annet regelverk. Konsekvenser ved brudd på disse
• Motor og kraftoverføring, ny teknologi. Bremsesystemers oppbygning

Modul G3 og G4
Godstransporten. Vilkår og praksis
• Godstranpostens organisering og samfunnsmessige betydning
• Lover, forskrifter, regler, avtaler og dokumenter innen godstransporten
• Prinsipper for lasting og lossing
• Sikring av last
• Planlegge transportoppdrag

Modul 5
Sikker atferd på vegen
• Risiko ved bruk av store kjøretøy
• Økonomisk og optimal kjøremåte
• Selvinnsikt og risikoforståelse


Kursmateriell:
På alle kurs tilkommer leie av kjøretøy på Modul 5. Kursdeltaker kan selvsagt bruke eget kjøretøy. Kjøretøyet må kunne måle drivstofforbruk.Eksamen/sertifisering:
Ingen eksamen

Vedlegg