Etterutdanning yrkessjåfør - Kombikurs person og godsKursarrangør: Nordlandsbuss A/S
Sted: Nordland, Bodø
Nordland
Kursadresse: Stormyrveien 3, 8008 Bodø (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 07:30 - 16:15 (Har også kveldskurs)
Varighet: 5 dager
Pris: 8.700
Neste kurs: 08.06.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr etterutdanning for yrkessjåfør. For å opprettholde yrkessjåførkompetanse skal den enkelte gjennomføre etterutdanning innen hvert femte år etter at bevis for yrkessjåførkompetanse ble utstedt første gang eller fornyet.

Etterutdanningen skal være en arena for erfarings og meningsutveksling mellom sjåførene. Kompetanseheving og felles utfordringer står i fokus. Det er obligatorisk oppmøte til alle timene. Tapt undervisning må tas igjen. Modulene må tas i rekkefølge, og det er ingen eksamen.


Modulene i kursene:

Modul 1 - Vegtransporten og samfunnet:
• Vegtransportens og yrkessjåførens rolle i samfunnet
• Lover, forskrifter og andre regelverk og konsekvenser ved brudd på disse.
• Kjøre- og hviletid, arbeidstidsbestemmelser


Modul 2 - Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:
• Ulykkesrisiko i transportbransjen
• Kosthold og ernæring
• Ergonomi og helse
• Levevaners betydning for helse
• Ulykkesberedskap
• Varsling og sikring av skadested
• Kriminalitet og smugling


Modul 3 - Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy:
• Motor og kraftoverføring, konstruksjon og virkemåte
• Bremser
• Veggrep, dekk og kjettinger


Modul P 4 - Persontransportens vilkår:
• Samfunnets behov for persontransport og transportformer
• Lover og regler for personbefordringer
• Persontransportens økonomiske vilkår
• Planlegging og gjennomføring av persontransport


Modul P 5 - Persontransport i praksis:
• Service- og kundebehandling
• Lasting og sikring ved persontransport


Modul G 4 - Godstransportens vilkår:
• Godstransportens organisering
• Lover, regler og dokumenter i godstransporten
• Transportørens økonomiske vilkår
• Planlegging og gjennomføring av godstransport


Modul G 5 - Godstransport i praksis:
• Prinsipper for lasting og stuing
• Sikring av last


Modul 6 - Sikker atferd på veien:
• Risiko ved bruk av store kjøretøy
• Økonomisk og optimal kjøremåte
• Selvinnsikt og risikoforståelse


Kursmateriell:
På alle kurs tilkommer leie av kjøretøy på Modul 6. Kursdeltaker kan selvsagt bruke eget kjøretøy. Kjøretøyet må kunne måle drivstofforbruk.

Vi tilbyr god og billig mat som kan kjøpes i vår kantine.


Eksamen/sertifisering:
Ingen eksamen