Estiskkurs for nybegynnere og videregående - Trinn IKursarrangør: Norsk-Estisk Forening
Sted: Foreningen Nordens lokaler: Abbediengen hovedgård
          Oslo
Kursadresse: Harbitzalleen 24, 0275 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Kl. 17:00-18:30
Varighet: 12 kvelder
Pris: 1.700

Det estiske språkets særpreg er viktig for estisk nasjonal identitet. Estisk tilhører, sammen med ungarsk og finsk, den finsk-ugriske språkgruppen. I samarbeid med Foreningen Norden/Norden i Fokus arrangerer Norsk-estisk forening (NEF) kurs i estisk.

Trinn I. Kapittel 1-15 av læreboka
Her skal grunnlaget legges. Det blir lagt vekt på å lære enkle uttrykk. Først skal en lære å hilse og takke for seg. Etter hvert lærer en å forklare hvem en er og hvor en kommer fra, be om de riktige tingene på restauranten og spørre om veien. Elementer fra språklæren kommer naturlig inn. Oppgavene i læreboka blir besvart og gir eleven en pekepinn om eget ståsted.

Kursmateriell

Kursavgiften for NEF-medlemmer er kr. 1.400,-
Blir vi færre enn 8 deltakere må vi muligens forhøye kursavgiften.

Lærebok: "E nagu EESTI. Eesti keele õpik algajaile". Kan kjøpes ved kursstart eller ved henvendelse til Else-Jannike Kuum.

Eksamen / sertifisering

Det vil bli mulig å avlegge en sluttprøve på hvert trinn, og alle som på tilfredsstillende måte gjennomfører et kurs, blir belønnet med diplom.

Vis flere tilsvarende kurs: