Estiskkurs for nybegynnere og videregående - Trinn 3Kursarrangør: Norsk-Estisk Forening
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Avtales etter påmeldingsfristen
Varighet: 12 kvelder
Pris: 1.700

Det estiske språkets særpreg er viktig for estisk nasjonal identitet. Estisk tilhører, sammen med ungarsk og finsk, den finsk-ugriske språkgruppen. I samarbeid med Foreningen Norden/Norden i Fokus arrangerer Norsk-estisk forening (NEF) kurs i estisk.

Trinn III. Kapittel 31-40
På tredje trinn kommer eleven så langt at han/hun ved hjelp av ordbok kan lese de fleste normale tekster. Evnen til selv å uttrykke seg avhenger sterkt av treningen. Med støtte i kurset og besøk hos estiske venner vil kommunikasjonen komme opp på et meningsfylt nivå. Dette kurset forutsetter tilgang til internett og programmet "skype".

Kursmateriell

Kursavgiften for NEF-medlemmer er kr. 1.400,-
Henvendelser om NEF-medlemskap: www.norsk-estisk.org
Blir vi færre enn 8 deltakere må vi muligens forhøye kursavgiften.

Lærebok: "E nagu EESTI. Eesti keele õpik algajaile". Kan kjøpes ved kursstart eller ved henvendelse til Else-Jannike Kuum.

Eksamen / sertifisering

Det vil bli mulig å avlegge en sluttprøve på hvert trinn, og alle som på tilfredsstillende måte gjennomfører et kurs, blir belønnet med diplom.

Vis flere tilsvarende kurs: