Estiskkurs for nybegynnere og videregående - Trinn 2Kursarrangør: Norsk-Estisk Forening
Sted: Foreningen Nordens lokaler: Abbediengen hovedgård
          Oslo
Kursadresse: Harbitzalleen 24, 0275 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Kl. 19:00-20:30
Varighet: 12 kvelder
Pris: 1.700

Det estiske språkets særpreg er viktig for estisk nasjonal identitet. Estisk tilhører, sammen med ungarsk og finsk, den finsk-ugriske språkgruppen. I samarbeid med Foreningen Norden/Norden i Fokus arrangerer Norsk-estisk forening (NEF) kurs i estisk.

Trinn II. Kapittel 16-30
Vi går videre og lærer mer av alle ting. Flere ferdige uttrykk kommer på plass. Setningene blir lengre og mer presise. Ordforrådet blir utvidet. Ved hjelp av ordbok blir det mulig å lese enkle avistekster o.a. Hver elev får tilbud om en personlig veileder med estisk morsmål og kunnskap i norsk. Dette skjer i samarbeid med norske foreninger i Estland.

Kursmateriell

Kursavgiften for NEF-medlemmer er kr. 1.400,-
Blir vi færre enn 8 deltakere må vi muligens forhøye kursavgiften.

Lærebok: "E nagu EESTI. Eesti keele õpik algajaile". Kan kjøpes ved kursstart eller ved henvendelse til Else-Jannike Kuum.

Eksamen / sertifisering

Det vil bli mulig å avlegge en sluttprøve på hvert trinn, og alle som på tilfredsstillende måte gjennomfører et kurs, blir belønnet med diplom.

Vis flere tilsvarende kurs: