Ekspressfart over 8000 - Works-shop for klatring på høye fjellSted: Hele landet, Kurset holdes i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Dette er et to dagers kurs som tar sikte på å tilføre deltagerne kompetanse for å prøve seg på høye fjell og alpine miljøer, særlig med tanke på Himalayaklatring.En dag teori og en dag praktiske øvelser ute, sikter på å gi deltagere svar på spørsmål normale klatrekurs ikke berører.

Målet er å øke deltageres sjanse for suksess på egne ekspedisjoner, samt en bevisstgjøring rundt sikkerhetstenkning i slike miljøer.

Kurset gir en svært omfattende innføring, og deltagere coaches individuelt med tanke på videre personlig utviking og game-plan på konkrete fjell.

Vis flere tilsvarende kurs: