Effektive stillingsannonser - BedriftsinterntKursarrangør: Meyerhaugen
Sted: Hele landet, Etter avtale
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 7 timer - 1 til 2 halve dager
Pris: Ta kontakt

Hvilke koder må knekkes for arbeidssøkere? Grunnleggende kommunikasjon for studenter som søker jobb! Kurset i effektive stillingsannonser gir en konkrete verktøykasse som gjør at bedriftens ansatte skriver bedre stillingsannonser.

Innhold:
Dette innebærer en kombinasjon av undervisning, praksis, konkrete hjelpemidler, og analyse av eksisterende prosesser og praksis. Målet med kurset er at deltakere etter kurset skal kunne å skrive annonser som gjør at flere riktige, og færre irrelevante, kandidater søker.

Kurset dekker temaer som retorikk, bruk av overskrifter, balansen mellom å vekke følelser og overbevise med rasjonelle argumenter, punktlister vs. prosa, tilpasning av annonser til målgrupper samt hvordan du skal skrive for å skille deg ut.

Kurset vil tilpasses organisasjonens eksisterende rekrutteringspraksis.
Dette betyr følgende:

• Eksisterende KPIer og prosesser tas i betraktning for å sikre gjennomførbarhet og effekt i organisasjonen
• Bedriftens medarbeiderløfte (EVP) benyttes aktivt under kurset og bygges inn i en praktisk veileder som kan brukes når kursdeltakeren senere skal skrive stillingsannonser.
• Praktisk veileder som kan brukes når kursdeltakeren senere skal skrive stillingsannonser.

Kurset dekker:
• Sammenhengen mellom jobbanalysen og stillingsannonsen
• Stillingsannonser i dagens rekrutteringsmarked
• Dette må stillingsannonsen svare på
• Retorikk og storytelling
• Selvseleksjon og innsalg
• Ordbruk som virkemiddel
• Tilpasning til målgrupper

Gjennomføring:
• Kurset er optimalisert for 8-10 deltakere, og kan tilpasses ved behov.
• Kursgjennomføringen 7 timer, og kan tilpasses en eller to halve dager.
• Kurspakken inneholder opp til 4 timer skreddersydd rådgivning i etterkant, i form av • konkrete tilbakemeldinger på stillinger eller rådgivningsmøter.

Forberedelser:
Kurset krever følgende forberedelser:
• Oppstartsmøte med MeyerHaugen
• Eksempler på relevante stillingsannonser som kan brukes under øvelser i kurset
• Dersom det er tilgjengelig; søkerstatistikk på eksempel annonsene (antall og kvalitet på søkere)
• Eventuelle retningslinjer bedriften har for rekrutterings kommunikasjon (medarbeiderløfte/EVP)

Evalueringer:
Kursevalueringer gir kurset en veldig sterk Net Promoter Score-score på 93. Tidligere organisasjoner som har gjennomført stillingsannonsekurset har målt 33% økning i søkervolum etter deltakelse på kurset.

Målgruppe:
For bedrifter