Dyrefagarbeider - fortløpende opptak - nettstudieKursarrangør: FagSenteret
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 semester
Pris: 33.500

Vi tilbyr utdanning til dyrefagarbeider som nettstudie. Det er mulighet til å søke studieplass hele året. Dette skyldes at forelesningene følger årshjulet vårt, som gjør at temaene kommer på nytt. I tillegg tar vi opp alle forelesninger og legger de på nettskolen, så de kan sees når du ønsker.

Utdanningen passer for dyreglade mennesker som har et ønske om å jobbe med dyr profesjonelt. Heste- og dyrefag tar for seg velferd, bruk og teknikk ved hold av hest, hund og andre selskapsdyr.

Drømmer du om å jobbe som dyrefagarbeider?
Det må å ha erfaring med å ha jobbet med dyr fra før. Dette er en ettårig utdanning som gir deg nødvendig opplæring for å ta den tverrfaglige teoretiske eksamen (5 timer på din nærmeste vdg skole) og gå opp til fagprøven i dyrefag. Utdanningen forgår over nettskole og via praktiske øvelser/samlinger. Du vil få tilbakemelding på innleveringsoppgaver og få hjelp til å forberede deg på en god måte til eksamen.

HVA LÆRER DU?
Vi gir grundig opplæring og forståelse av dyrenes etologi og atferd. Om hvordan man skal utføre ulike arbeidsoppgaver på best mulig måte for dyrene. I løpet av skoleåret skal du være gjennom en rekke ulike deltemaer med teoretisk og praktisk arbeid, slik at du etter endt utdanning er kompetent nok til å jobbe selvstendig. behov og atferd, med vitenskapelige metoder som grunnlag. Kunne følge rutiner og ta ansvar i arbeid med dyr.

Du vil kunne opparbeide deg kunnskap om for og forhåndtering. HMS, renhold, forebyggelse av skader, sykdommer og dyrevelferd. Hvilke lover og bestemmelser som er viktig å kjenne til og hvilke hensyn som må tas i den forbindelse. Dyrearter: Hund, hest og produksjonsdyr, katt og andre dyr som selges i dyrebutikk og litt om dyr som forekommer i dyrehager

Utdanningen retter seg mot deg som ønsker å jobbe med f.eks. dyreoppdrett, forsøksdyr, dyrebutikk og varehandel, kennel, gårdsarbeid, dyreklinikk, dyrepark, omsetning av dyr, dyrepass, tjenestehund, hundeskole, helse, stell og rehabilitering, dyreassisterte intervensjoner, opplevelse og turisme. Videre aktuell høyere utdanning er f.eks. – biologi, veterinær, dyrepleier mm

Innhold i lærerplanen: Innføring i dyreslagene- selskapsdyr, hundefag, friskhundtrening, hestefag, produksjonsdyr, dyreassisterte intervensjoner, natur, artskjennskap og miljø, aktiviteter i naturen, yrke, næring og redskaper, entreprenørskap, varehandel, HMS, brannvern og førstehjelp

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER
• Dyrefagmedarbeidere må ha kunnskap om ulike dyrearter og anatomi.
• Kjenne til deres behov og utvikling.
• Ha god forståelse for dyreadferd og opptrening
• Bistå i bedriftsutviklingen med å se muligheter og være en pådriver til utvikling
• Bistå med HMS og evt ved behov for førstehjelp.
• Kunne tilrettelegge og hjelpe veterinær/ansatte
• Være nøye med hygiene og renhold
• God på kundeservice. Være samarbeidsvillig og utadvendt

Dyrefag medarbeideren skal kunne være med å bistå i ulike bedrifter som har dyrepleie og ha man må dermed ha kunnskap om hvilke behov dyrene har og kunne håndtere dem. Dermed må du også være selvstendig og ha blikk for
fårefallent arbeide. Dette jobber vi med å utvikle under utdanningen.

FAGBREVET- TA FAGBREVET UTEN Å GÅ I LÆRE
Fagbrev i dyrefaget har vært i den videregående skolen i 12 år. Her går man 2 år skole og har 2 år praksis i bedrift.

Fagsenteret tilbyr samme fagbrev (Dyrefaget) for praksiskandidater som baseres på minimum 1 års relevant praksis ved innsøking til fagbrev på jobb ordningen eller som praksiskandidat(5 års praksis). Ta kontakt med oss så kan vi gi deg råd i forhold til hvilken ordning som kan passe ut i fra din bakgrunn. Da vil vi kunne vurdere mulighetene for tidshorisonten før du kan gå opp til fagprøve under læreplan i Vg3 dyrefag.

En fagbrev på jobb kandidat eller en praksiskandidat slipper å gå 2 år skole og 2 år i bedrift. Du tar fagbrev i dyrefaget uten å gå i lære.

HVORDAN FÅ TITTELEN DYREFAGARBEIDER
Du kan ha opparbeidet praksiserfaring fra før av eller du kan opparbeide erfaring mens du utdanner deg. Opplæringen gir grunnlag for å ta eksamen i vg3 dyrefag. Du må bestå den 5-timers tverrfaglig skriftlig eksamen. Denne kan tas ved din nærmeste videregående skole. Du må selv melde deg opp som privatist, men vi hjelper deg. Deretter kan du melde deg opp til fagprøven under læreplanen i vg3 ved fylket du hører hjemme i. Etter fagprøven vil du motta fagbrev og tittelen som dyrefagarbeider.

ORGANISERING AV STUDIET
Hele studiet vil bli organisert som nettundervisning med oppgaver til hver uke og veiledning tilknyttet dette. Du vil kunne bruke tidsrammen vi har lagt opp til eller tilpasse det til dine muligheter. Det ligger ca 4 webinarer/forelesninger i snitt per uke hvor man har oppgaver tilknyttet til disse. Dette skal gi gode signaler på hva som er eksamensrelatert og gi en god forberedelse til eksamen. Vi retter og gir kommentarer på disse. I tillegg vil våre forelesere gi opplegg for samlinger med muligheter for å stille spørsmål, delta i studiegrupper og ha muligheter for å samtale med både forelesere og andre studenter. Vi har to samlinger per mnd som legges på kveldstid (annenhver onsdag) slik at alle skal kunne delta. Om du er syk eller liknende så er det ikke noe problem. Samlingene ligger ute i etterkant.

STUDIESTART
Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. Du kan starte når du selv ønsker når du er tatt opp som elev. Vi har digitale samlinger i året og digitale forelesninger (som er tilgjengelig på nettskolen). Her sendes også innleveringsoppgavene, som studenten får tilbakemelding og karakter på. Det gis også veiledning og oppfølging over e-post og telefon.

LÆRERRESSURSENE
Lærerne er høyt kvalifiserte. Det er lektorer innen administrasjon, dyrepleie og veterinærfag. Vi arbeider sammen med andre veterinærer og eksperter på° ernæring og veterinærklinisk utstyr. Vi ønsker høy kvalitet og et praktisk rettet innhold i studiet.

ERFARINGER KNYTTET TIL UTDANNINGEN
Vi har utdannet dyrlegesekretærer og assistenter i 15 år og har ser dermed at det er en god sammenheng med dyrefagarbeider. Forskjellene på studiet dyrefagarbeider i forhold til de to andre er at dette er et studie som er mer generelt og gir en bredere kunnskap i dyrefaget. Vi ser behovet for å spesialisere i større grad. Assistentene vil antagelig være ettertraktet da det er mangel på dyrepleiere mange steder slik at man vil fylle behovet med assistenter. Denne
rollen skal utfylle rollen til veterinæren og dyrepleieren, slik at de skal kunne ha ulike oppgaver i et team. Behovet for mennesker med kjennskap til klinisk utstyr, tilrettelegging og bistand av
veterinær før og etter behandling- vil være assistenten sin oppgave.