Due diligence prosesser i praksis (Nett/Web-kurs inkl.verktøy)Kursarrangør: Styreforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 timer
Pris: 5.050
Neste kurs: 16.09.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i due diligence prosesser i praksis (Nett/Web-kurs inkl.verktøy). Kurset Due diligence prosesser i praksisi - inkl. verktøyer utviklet for at kursdeltakere skal få en grundig gjennomgang av de ulike sider ved due diligence prosesser i praksis.

Kurset levers som kombinert NETT/WEB kurs og fungerer slik:

• Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. På kursdagen (noen timer før kursstart), eventuelt kvelden før kursdato, mottar du epost fra oss med A) link til nett/web kursdelen via Teams, B) link til Dropbox-mappe med filer; kursmateriell, eventuelle oppgaver, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell vi skal bruke under kurset + en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på i ettertid når det passer best for deg.

• Kursdagen: Logg deg på webinar/nettkursdelen ved å benytte mottatt link for å delta de angitte timene for denne delen av kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

• Etter nett/web delen av kurset: Bilder av «whiteboard» gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (litt avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox-mappen for kurset på slutten av kursdagen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål etter kurset og for å ta opp forhold som du kanskje finner det vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen.

Nett/web delen av kurset varer i ca. 3 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling, fra f. eks kl 08.00-11.00, 09.00-12.00, 13.00 - 16.00, 18.00-21.00 osv.


Før en avtale inngås, eller så snart en avtale er inngått, alternativt når de vesentlige avtalepunkter er avklart, bør det ved kjøp og salg av virksomhet gjennomføres en "due dilligence", dvs en prosess der man grundig undersøker ulike sider ved den bedrift man har kjøpt/skal kjøpe for å avdekke hvorvidt det som inngår i kjøpet/skal inngå i kjøpet svarer til forventningene og er i samsvar med avtalen.

Avvik mellom det som er avtalt og forstått som innhold og omfang av det som er kjøpt og det man faktisk overtar, kan danne grunnlag for at kjøper påberoper seg prisjusteringer.

Kurset tar for seg ulike due diligenceområder og gir nyttige råd og tips om riktig gjennomføring av "due diligence". Kurset er rettet mot eiere, investorer, daglig ledere, styremedlemmer og privatpersoner som er eller vil bli involvert i kjøp og salg av virksomheter.

Kursinnhold: Due diligence prosesser
• Due diligence - definisjon og forklaringer
• I hvilke situasjoner anvendes due diligence?
• Når er det hensiktsmessig å anvende due diligence?
• Sammenhengen mellom kjøpt og overtatt.
• Due diligence som verdisikrer og avviksanalyse
• Ulike due diligence-områder:
• Juridisk due diligence
- Finansiell due diligence
• Management due diligence
• Teknologisk due diligence
• Rutinemessig due diligence
• Markedsmessig due diligence
• Teknisk due diligence
• Sjekklister ved ulike due diligence-områder

Målgruppe for kurset:
Kurset "Due diligence prosesser i praksis" retter seg mot eiere, styremedlemmer og ledere, samt andre i poisjon eller stilling der det å kjøpe opp, selge eller vurdere verdien av selskaper, samt risikoen i virksomheten er interessant. Vi er av den formening at ethvert styre bør være bevist selskapets ca verdi og hvilke elementer som vil påvirke selskapets verdi, herunder hvilke risikofaktorer som er tilstede i eller rundt selskapet.