Drift av anleggstype 2Kursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 9550

Kurs for de som drifter gassanlegg i industri og næringsbygg. Kurset gjennomføres som online kurs med online eksamen. Det er forskriftsmessig krav til serviceavtale med gassfirma på tross av bestått kurs.

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan / LPG og Naturgass (LNG).

Kursinnhold:
• Lover og regler om gassanlegg
• Risikovurdering, øvrig dokumentasjon
• Gassegenskaper, forbrenning
• Gassutstyr, fra tank til forbruk
• Fyrrom
• Arbeidstillatelser / SJA

Hva du får igjen for kurset:
• Kursbevis som dokumentert kompetanse for drift av anleggstype 2
• Utdanning i henhold til Norsk Gassnorm

Hvorfor velge oss:
• Våre instruktører har lang erfaring med gass
• Våre kurs har en praktisk tilnærming til fagstoffet
• Kiwa er drifter av Norsk Gassnorm

Målgruppe for kurset:
• Driftspersonell i industribedrifter (Prosessoperatører, mekanikere, elektrikere)
• Driftsledere / vaktmestere i boligsameier